Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Met cranberrycapsule minder kans op UWI

PW Magazine 07, jaar 2014 - 13-02-2014
Cranberrycapsules verminderen de kans op urineweginfecties (UWI) met 26% bij ouderen die hierop een verhoogd risico hebben. Bij laagrisicopatiënten is het effect nihil.
Met cranberrycapsule minder kans op UWI

De genoemde gunstige effecten van cranberry’s blijken uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum onder 928 65-plussers in verpleeghuizen [J Am Geriatr Soc 2014;62(1): 103-10]. De incidentie van een UWI in verpleeghuizen loopt op tot rond de vijftig per honderd persoonsjaren, en kan resulteren in delier, uitdroging, urosepsis, ziekenhuisopname of sterfte. Dat maakt profylaxe wenselijk.

De onderzoekers stratificeerden de patiënten in een hoogrisicogroep voor UWI (katheter à demeure, diabetes mellitus of een UWI in het afgelopen jaar) en laagrisicopatiënten. Geïncludeerde patiënten kregen twaalf maanden tweemaal daags een capsule met 500 mg cranberryextract (met 1,8% proanthocyanidine [PAC], dat bacterieadhesie zou voorkomen) of een placebo. Een UWI werd gedefinieerd via een brede definitie: mictieklachten, een positieve test en/of een UWI in de anamnese. Of volgens een strikte definitie: mictieklachten en een positieve test.

Hoogrisicopatiënten hadden baat bij de cranberrycapsules. Gemeten via de brede definitie was de incidentie van UWI’s in de cranberrygroep lager dan in de placebogroep: 62,8 versus 84,8 per honderd persoonsjaren [RR 0,74, BI95 0,57-0,97]. Hanteerden de onderzoekers de strikte definitie, dan was er echter geen verschil, waarschijnlijk doordat een UWI bij verpleeghuispatiënten moeilijk is aan te tonen.

Bij laagrisicopatiënten hadden de cranberrycapsules geen effect.

Document acties

Back to top