Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Menzis zwakt eis in contract af na protest

Apotheker kan reden van voorschrijven ook zelf achterhalen

PW Magazine 49, jaar 2014 - 01-12-2014
Menzis geeft apothekers de mogelijkheid de patiënt te vragen naar de indicatie als de arts dat niet heeft aangegeven bij de 23 geneesmiddelen waarvoor dat wettelijk is verplicht. De zorgverzekeraar zal de declaratie dan wel vergoeden.
Menzis zwakt eis in contract af na protest

Contractmanager farmacie Henk Eleveld van Menzis

Menzis heeft in het contract voor 2015 opgenomen dat apothekers een geneesmiddel zonder reden van voorschrijven op het recept van de lijst van 23 middelen niet kunnen declareren. Het zijn geneesmiddelen waarbij de indicatie nodig is om de dosering te kunnen controleren.

Dit leidde tot protest van apothekers. Ze zeggen geen invloed te kunnen uitoefenen op de artsen. Na overleg met apothekers heeft de zorgverzekeraar de contracteis afgezwakt. Henk Eleveld, contractmanager farmacie van Menzis: “Als een patiënt de apotheker kan vertellen waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven, dan vergoeden wij het geneesmiddel.”

Het is volgens Eleveld de taak van de apotheker in te schatten of de patiënt in staat is de reden van voorschrijven te duiden. “Dat kan ik als zorgverzekeraar niet vaststellen.” Menzis gaat steekproefsgewijs controleren of apothekers aan de contracteis voldoen.

De privacy van de patiënt is volgens Menzis niet in het geding omdat de apotheker als medebehandelaar kan vragen naar de indicatie. Als de apotheker twijfelt, is de meest zuivere weg alsnog contact opnemen met de arts, aldus Eleveld.

 

Medicatiebewaking

De ophef onder apothekers begrijpt Eleveld niet. Hij vraagt zich af hoe apothekers farmaceutische zorg kunnen leveren zonder de indicatie bij de 23 geneesmiddelen. “Apothekers stellen medicatiebewaking uit te oefenen, maar het is dan onmogelijk een dosering te controleren.”

Dat Menzis het probleem neerlegt bij apothekers spreekt Eleveld fel tegen. De vermelding van de indicatie is volgens hem een verantwoordelijkheid van de hele keten. “De apotheker is nou eenmaal de laatste in de rij.”

Menzis vindt dat artsen zich aan de verplichting moeten houden en heeft hen hierover ook geïnformeerd. Of dat ook in de contracten voor de artsen is opgenomen, kan Eleveld niet bevestigen. De contractmanager nodigt apothekers uit hem te melden als artsen in een ziekenhuis de verplichting niet volgen. “Dan zal ik de artsen daarop aanspreken.”

Volgens Eleveld is het verder belangrijk dat de softwarehuizen hun programma’s aanpassen. “In de G-standaard staat een signaal dat de arts waarschuwt de indicatie te vermelden. Helaas ondersteunt de software dit nog niet.”

 

Parkeerwachter

De KNMP vindt het een goede zaak dat Menzis gevolg heeft gegeven aan de oproep van apothekers. KNMP-directeur Léon Tinke: “Ik zou er niet aan moeten denken dat de apotheker als een parkeerwachter Menzis-verzekerden moet terugsturen naar de arts, omdat de reden van voorschrijven ontbreekt op het recept.”

Wel bevestigt Tinke dat de reden van voorschrijven belangrijk is voor de medicatieveiligheid. De KNMP heeft samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap een voorschrijftabel in de G-Standaard ontwikkeld die dit ondersteunt. “Als Menzis hierover het bewustzijn bij de artsen wil vergroten, dan juich ik dat alleen maar toe.”

Document acties

Reacties

03-12-2014 10:58
Kring-apotheek Swarte zegt:

Volgens mij horen de geneesmiddelen gewoon vergoed te worden uit de basisverzekering. Ik vermoed dat de toevoeging in het contract in strijd is met de wet.

Back to top