Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Krachtige statines: meer diabetes

PW Magazine 32/33, jaar 2014 - 07-08-2014
Hoogpotente statines verhogen de kans op diabetes vergeleken met zwakker werkende statines (rate ratio 1,15; BI95 1,05-1,26).

Dit risico lijkt het hoogst in de eerste vier maanden van gebruik, zo blijkt uit onderzoek bij 136.966 patiënten uit de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Als hoogpotent werden beschouwd rosuvastatine ≥10 mg, atorvastatine ≥20 mg en simvastatine ≥40 mg [BMJ 2014;348:g3244].

Document acties

Back to top