Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Korte UA-vragenlijsten

PW Magazine 15, jaar 2014 - 11-04-2014
Per 1 april zijn verkorte versies van de UA-vragenlijsten beschikbaar op de KNMP Kennisbank.

Deze lijsten zijn ingekort tot één A4’tje omdat de huidige lijsten, twee à drie A4’tjes lang, in de praktijk als onoverzichtelijk werden ervaren. De ingekorte lijsten bevatten alle relevante vragen, echter met minimale toelichting. De interacties worden bijvoorbeeld niet meer opgenoemd.

Document acties

Back to top