Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Insuline: meer sterfte

PW Magazine 26, jaar 2014 - 26-06-2014
Toevoeging van insuline aan metformine-monotherapie geeft een hogere sterftekans dan toevoeging van een sulfonylureumderivaat hieraan (33,7 vs. 22,7 sterfgevallen per 1000 persoonsjaren, p = 0,001).

De kans op een acuut myocardinfarct en beroerte verschilde niet. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 178.341 veteranen. De onderzoekers volgden hen veertien maanden na intensivering van de therapie. Mogelijk dragen hypoglykemieën bij aan de verhoogde sterftekans bij insuline [JAMA 2014:311(22):2288-2296].

Document acties

Back to top