Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Infusiereacties bij ofatumumab

PW Magazine 35, jaar 2014 - 26-08-2014
Ofatumumab (Arzerra) kan ernstige en fatale infusiereacties geven. Ondanks toediening van premedicatie kunnen dergelijke reacties nog steeds optreden, vooral tijdens de eerste infusie.

Daartegen waarschuwt de fabrikant van dit middel. Ofatumumab wordt gebruikt bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL), een carcinoom dat de lymfocyten aantast. Het wordt toegediend bij patiënten bij wie de ziekte niet heeft gereageerd op behandeling met fludarabine en alemtuzumab.

Document acties

Back to top