Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ezetimibe samen met simvastatine is beter

PW Magazine 49, jaar 2014 - 03-12-2014
Patiënten met een hoog cardiovasculair risico die het combinatiepreparaat 10/40 mg ezetimibe/simvastatine (Inegy, MSD) gebruiken, ervaren minder cardiovasculaire complicaties dan patiënten die alleen 40 mg simvastatine (Zocor/generiek) krijgen.
Ezetimibe samen met simvastatine is beter

Christopher Cannon van het Brigham Ziekenhuis in Boston presenteerde op 17 november de resultaten van een grootschalig gerandomiseerd onderzoek met 18.144 patiënten tijdens de American Heart Association 2014 Scientific Sessions in San Francisco.

IMPROVE-IT (IMProved Reduction of Outcomes: VYTORIN Efficacy International Trial) geeft enigszins antwoord op de vraag: hoever moeten we gaan met het verlagen van het LDL-cholesterol? Het onderzoek laat zien dat streven naar een LDL-c van minder dan 70 mg/dL wenselijk is bij hoogrisicopatiënten. Het is daarbij de eerste keer dat een niet-statine cholesterolverlagend medicijn dit effect laat zien, aldus Eugene Braunwald van Harvard.

Inegy verlaagde de drie IMPROVE-IT primaire eindpunten (na zeven jaar) als volgt:
• sterfte door alle oorzaken was in de Inegy-groep 38,7%, bij statine alleen 40,3% (HR 0,948, p=0,034);
• verlaging van de incidentie van sterfte door coronaire hartziekte, niet-fataal myocardinfarct en coronaire revascularisatie 30 dagen na randomisatie was 17,5% bij de Inegy-groep en 18,9% bij de simvastatinegroep (HR 0,912, p=0,016);
• Inegy reduceerde de incidentie van het samengesteld eindpunt betreffende cardiovasculaire dood, niet-fataal myocardinfarct, instabiele angina pectoris en alle revascularisatie < 30 dagen na randomisatie naar 34,5%. In de controlegroep was dat 36,2% (HR 0,945, p=0,035).

IMPROVE-IT liet een relatieve risicoreductie zien van 6,4%. Dit was consistent met de verwachtingen uit eerder onderzoek met statines.

De studie liet geen significante verschillen zien in bijwerkingen tussen patiënten die alleen simvastatine kregen of patiënten die Inegy gebruikten.

Document acties

Back to top