Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Exemestaan werkt beter dan tamoxifen

PW Magazine 32/33, jaar 2014 - 07-08-2014
De aromataseremmer exemestaan geeft bij premenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositief mammacarcinoom een hogere ziektevrije overleving dan tamoxifen.
Exemestaan werkt beter dan tamoxifen

Dat blijkt uit onderzoek onder 4690 vrouwen met een vroeg stadium van dit carcinoom (ER+, PR+ of beide) die meededen aan twee fase III-trials (TEXT- en SOFT-studie). Eerder onderzoek toonde al dat aromataseremmers bij postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositief mammacarcinoom gunstigere uitkomsten gaven dan tamoxifen.

Wetenschappers uit onder meer Zwitserland, de Verenigde Staten en Italië gaven de vrouwen vijf jaar lang ovariële suppressie in combinatie met exemestaan – een aromataseremmer die de oestrogeenproductie irreversibel remt – of de oestrogeenantagonist tamoxifen. Onderdrukking van de ovariële oestrogeenproductie geschiedde met de LHRH-agonist triptoreline, verwijdering van de ovaria of bestraling daarvan.

De onderzoekers volgden de vrouwen 68 maanden (mediane duur). De ziektevrije overleving na vijf jaar bleek het grootst in de exemestaangroep (91,1%) vergeleken met de tamoxifengroep (87,3%). De hazard ratio voor het risico op terugkeer van de ziekte, een tweede invasief carcinoom of overlijden was 0,72% (BI95 0,60-0,85) in de eerste groep vergeleken met de andere groep.

In beide groepen samen stierven 194 patiënten, het verschil in totale sterfte tussen beide groepen was niet significant. De hazard ratio voor sterfte was 1,14 in de exemestaangroep (BI95 0,86-1,51) vergeleken met de tamoxifengroep.

Ook de kans op graad 3 en 4 bijwerkingen verschilde nauwelijks tussen beide groepen: 30,4% in de eerste groep en 29,4% in de tweede groep. Het meest gerapporteerd werden opvliegers, musculoskeletale symptomen, zoals verminderde grijpkracht, en hypertensie.

De auteurs concluderen dat bij de onderzochte vrouwen in combinatie met ovariële suppressie exemestaan het risico op terugkeer van borstkanker sterker reduceert dan tamoxifen [N Engl J Med 371;2: 107-117].

Document acties

Back to top