Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Enkelvoudige oplaaddosis prasugrel

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014
Het doseerschema van prasugrel (Efient) is aangepast.

Gebruik van deze trombocytenaggregatieremmer geeft een verhoogd risico op ernstige bloedingen bij patiënten met instabiele angina pectoris of myocardinfarct zonder ST-elevatie (UA/NSTEMI) die coronaire angiografie (hartkatheterisatie) ondergaan voorafgaand aan percutane coronaire interventie (dotterbehandeling). Om het bloedingsrisico te verkleinen moeten deze patiënten een enkelvoudige oplaaddosis krijgen tijdens de percutane coronaire interventie en niet voorafgaand aan deze ingreep. Dit schrijft fabrikant Eli Lilly in een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC), gericht aan cardiologen, ziekenhuisapothekers, artsen op de spoedeisende hulp.

Document acties

Back to top