Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Domperidon overwegend positief - onder voorwaarden

PW Magazine 12, jaar 2014 - 21-03-2014
De balans tussen werkzaamheid en risico’s bij domperidon blijft positief. Voorwaarde is wel dat een aantal beperkingen en voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Dat adviseert de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA na een herbeoordeling van dit middel. Deze werd gestart op verzoek van de Belgische registratieautoriteit (FAHMP) naar aanleiding van cardiale bijwerkingen zoals QT-verlenging en hartritmestoornissen.

Verder beveelt de PRAC aan domperidon alleen te gebruiken tegen misselijkheid en braken en niet meer voor indicaties als verlichting van epigastrische en abdominale klachten. Om de risico’s bij gebruik te beperken adviseert de PRAC de dosering te verlagen tot 10 mg, maximaal driemaal daags voor volwassenen en adolescenten die meer dan 35 kg wegen. Bij deze patiënten kan domperidon ook in zetpilvorm worden gegeven: 30 mg, maximaal tweemaal daags. Voor kinderen geldt een dosering van 0,25 mg per kg lichaamsgewicht, maximaal driemaal daags. Bij domperidondranken dient de fabrikant devices mee te geven waarmee de hoeveelheid kan worden afgemeten. Verder adviseert de PRAC domperidon niet te gebruiken bij mensen met matige of ernstige leverfunctiestoornis. Het is ook gecontraïndiceerd bij mensen met hartritmestoornissen of een verhoogd risico daarop. Bovendien moet domperidon niet worden gebruikt in combinatie met andere middelen die hartritmestoornissen kunnen veroorzaken of medicamenten die de afbraak van domperidon remmen. Orale preparaten met 20 mg en zetpillen met 10 of 60 mg domperidon worden niet langer aanbevolen. Het PRAC raadt aan domperidon niet langer dan een week te gebruiken. Het CBG zal naar aanleiding van het PRAC-advies beoordelen of aanpassing van de afleverstatus (UA) van domperidon nodig is.

Bron: CBG/EMA

Document acties

Back to top