Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Digoxine: meer sterfte bij atriumfibrilleren

PW Magazine 34, jaar 2014 - 18-08-2014
Digoxine verhoogt de sterftekans met 21% bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd atriumfibrilleren (AF), onafhankelijk van therapietrouw, nierfunctie, cardiovasculaire comorbiditeit en andere medicatie.

Dat blijkt uit een Amerikaanse observationele studie, uitgevoerd met gegevens van 122.465 AF-patiënten. De sterftekans bleek tijdens de onderzoeksperiode significant hoger bij digoxinegebruikers dan bij niet-digoxinegebruikers (hazard ratio 1,21, BI95 1,17-1,25).

Digoxine is volgens de NHG-Standaard Atriumfibrilleren aangewezen bij verlaging van de ventrikelfrequentie als een maximale dosering van een bètablokker of diltiazem of verapamil onvoldoende werkt en als af wordt gecompliceerd door hartfalen. Volgens prof. dr. Ton de Boer, hoogleraar farmacotherapie aan de Universiteit van Utrecht, is het sterfterisico mogelijk overschat. “Niet duidelijk is de mate van hartfalen bij de patiënten. Gezien de slechte prognose van hartfalen kan dit een belangrijke confounder zijn. Het onderzoek leert dat digoxine volgens de richtlijn moet worden gebruikt. Dus bij hartfalen en onvoldoende effectiviteit van de eerstekeusmiddelen, dan is de risico/batenbalans van digoxine positief.”

Document acties

Reacties

21-08-2014 22:50
gast@knmp.nl zegt:

Is er iets bekend over de bloedspiegels?

Hugo Gudde

Back to top