Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

COPD-exacerbatie: kortere kuur volstaat

PW Magazine 05, jaar 2014 - 30-01-2014
Patiënten die zich wegens een acute COPD-exacerbatie melden op de spoedeisende hulp hebben evenveel baat bij een vijfdaagse behandeling met dagelijks 40 mg prednison als bij de (in Zwitserland) gebruikelijke veertiendaagse behandeling.
COPD-exacerbatie: kortere kuur volstaat

Dat blijkt uit Zwitsers onderzoek [JAMA 2013 Jun 5;309(21):2223-31]. Internationale richtlijnen schrijven een zeven tot veertien dagen durende behandeling met glucocorticosteroïden voor bij acute exacerbaties van COPD. De NHG-Standaard COPD adviseert een behandelduur van zeven tot veertien dagen, met een dosering van 30 mg prednison per dag.

De optimale dosis en duur van de therapie zijn echter onbekend, zo stellen de onderzoekers. Daarom besloten ze te kijken of een vijfdaagse behandeling met dagelijks 40 mg prednison gelijkwaardig is aan de conventionele behandeling van veertien dagen lang 40 mg prednison.

De wetenschappers voerden een gerandomiseerd, dubbelblind multicenteronderzoek (de REDUCE-trial) uit in vijf Zwitserse ziekenhuizen. Daarin betrokken ze 314 patiënten die de spoedeisende hulp bezochten wegens een acute COPD-exacerbatie. De patiënten kregen via randomisatie vijf of veertien dagen lang dagelijks 40 mg prednison.

Nieuwe exacerbaties traden op na een follow-up van 180 dagen bij 37,2% (BI95 29,5%-44,9%) van de patiënten die de vijfdaagse behandeling kregen en bij 38,4% (BI95 30,6%-46,3%) van conventioneel behandelde patiënten.

In de conventioneel behandelde groep was de gemiddelde cumulatieve prednisondosering significant hoger (793 mg) dan in de groep die de vijfdaagse kuur kreeg (379 mg). De frequentie van aan prednison gerelateerde bijwerkingen als hyperglykemie en hypertensie verschilde niet tussen de beide groepen.

Document acties

Back to top