Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP en Pharos: inzet voor laaggeletterden

Convenant moet therapietrouw voor 2018 helpen verbeteren

PW Magazine 08, jaar 2014 - 14-02-2014
Met het doel het gebruik van geneesmiddelen bij laaggeletterde patiënten te verbeteren, hebben KNMP en Pharos, het Expertisecentrum gezondheidsverschillen, vorige week een convenant gesloten. Apothekers krijgen checklists om laaggeletterden te herkennen en beter met hen te communiceren.
KNMP en Pharos: inzet voor laaggeletterden

De KNMP en Pharos willen met het convenant de therapietrouw bij migranten en laaggeletterden substantieel vergroten, is in het convenant afgesproken. Een van de instrumenten om dit te realiseren is een aanpassing van minimaal zeven KNMP-richtlijnen. Hierin wordt expliciet aandacht gegeven aan problemen van migranten en laaggeletterden bij het gebruik van hun geneesmiddelen. Vaak begrijpen deze patiënten de mondelinge en schriftelijke informatie die ze van een arts of apotheker krijgen niet.

Ook bij de opleiding en nascholing van apotheekmedewerkers zal de komende jaren speciale kennis over verantwoord medicijngebruik worden overgedragen. De initiatieven moeten uiterlijk in 2018 zijn gerealiseerd, hebben beide partijen afgesproken. Een deel van de veranderingen zal dit jaar worden doorgevoerd. Zo kan het gesprek bij de eerste uitgifte met een nieuwe KNMP-toolkit al snel worden verbeterd. Volgend jaar is deze toolkit aangepast voor de tweede uitgifte.

Apotheek laagdrempelig

KNMP-voorzitter en apotheker Rik van der Meer onderstreept het belang van een goede voorlichting aan migranten en laaggeletterden: “Zonder deze extra zorg hebben deze patiënten het heel moeilijk. De apotheek is laagdrempelig. Daar komen laaggeletterden vaak het eerst naartoe met vragen over hun gezondheid. Daarom gaan we het apotheekpersoneel helpen om hen de juiste zorg te bieden”, aldus Van der Meer.

Naar verhouding is de therapietrouw bij veel migranten, laag-opgeleiden en laaggeletterden laag. Uit onderzoek blijkt dat voorlichting en hulp aan deze patiënten beter kan. Veel zorgverleners herkennen deze groep slecht in hun praktijk. Bovendien zijn er voor sommigen van hen verschillen in werkzaamheid en bijwerkingen van medicijnen. De kennis hierover is onvoldoende geborgd in medische en farmaceutische richtlijnen.

Begeleiding en ondersteuning

Het convenant van KNMP en Pharos is een vervolg op de rapportage die de verkenners Alexander Rinnooy Kan en Robert Reibestein een jaar geleden in opdracht van het ministerie van VWS schreven. Ze benadrukten het belang van informatie, begeleiding en ondersteuning van patiënten bij medicijngebruik. Het rapport adviseerde betere onderlinge samenwerking tussen zorgverleners.

Bij de ondertekening van het convenant was naast KNMP-voorzitter Rik van der Meer en Pharos-directeur Monica van Berkum onder andere directeur Hugo Hurts van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het VWS aanwezig.  VWS steunt het convenant, want minister Schippers wil verkeerd geneesmiddelengebruik terugdringen.

Het is de bedoeling dat later andere zorgpartijen zich aansluiten bij dit convenant, zoals Velo-partners en het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Document acties

Reacties

20-02-2014 18:23
D.T. Hendriksz zegt:

Wellicht kan de KNMP in haar wijsheid dan ook de HKZ laten aanpassen. Die eisen toch het meegeven van de officiele fabrieksbijsluiters.

Of gaan we weer lekker efficient doen en alles twee tot drie keer op gescheiden kanalen doen? We doen dat toch al met de prestatie registratie en declaratie, dus waarom niet met deze voorlichting?

De vraag of verzekeraars hiervoor gaan betalen wordt niet gesteld. Antwoord is bekend: neen. En als zij het zouden doen gaat het basistarief toch naar beneden. Dat weet de KNMP ook. Of niet?

Dit gaat zo niet werken. Weer een extra belasting zonder vergoeding.

Back to top