Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Convenant medicatieoverdracht Amsterdam

PW Magazine 25, jaar 2014 - 12-06-2014
De Amsterdamse belangenorganisatie van apothekers FBA (Farmaceutisch Bureau Amsterdam) heeft met de huisartsen in Amsterdam en de Amsterdamse ziekenhuizen een convenant gesloten om de medicatieveiligheid in ziekenhuizen te verbeteren.

Kern van het convenant is dat patiënten zich meer bewust worden van het belang dat ze zelf hebben bij de overdracht van informatie die van belang kan zijn voor een goede medicatieoverdracht. Apothekers geven deze informatie voortaan aan patiënten, die het overzicht controleren zodat de gegevens beschikbaar zijn voor de medisch specialist.

Aanleiding voor dit ‘Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding’ is het HARM-onderzoek uit 2006. Sinds die tijd is er al veel verbeterd in de regio Amsterdam, maar de afstemming tussen de eerste en tweede lijn bleek lastig.

Document acties

Back to top