Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Contra-indicaties voor combinaties RAAS-remmers

PW Magazine 17, jaar 2014 - 24-04-2014
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA beveelt aan om AT-II-antagonisten, ACE-remmers en aliskiren niet in combinatie met elkaar te gebruiken.

Dat geldt vooral bij patiënten met diabetische nefropathie. Bij hen is de combinatie AT-II-antagonist + ACE-remmer gecontraïndiceerd wegens een verhoogd risico op hyperkaliëmie, nierschade en lage bloeddruk.

Mocht deze combinatie toch noodzakelijk zijn, dan moeten de nierfunctie, de vocht- en zoutbalans en de bloeddruk nauwkeurig in de gaten worden gehouden. Dit geldt ook voor de combinaties candesartan + ACE-remmer en valsartan + ACE-remmer bij hartfalen.

De combinatie van aliskiren met een AT-II-antagonist of een ACE-remmer is gecontraïndiceerd bij patiënten met een verminderde nierfunctie of diabetes.

Document acties

Back to top