Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Capillaire-lek-syndroom bij lenograstim

PW Magazine 20, jaar 2014 - 15-05-2014
De firma Sanofi waarschuwt in een DHPC voor het risico op het capillaire-lek-syndroom (CLS) door het gebruik van lenograstim (Granocyte), dat het beenmerg stimuleert om snel nieuwe bloedcellen aan te maken.

Kankerpatiënten met een neutropenie of gezonde donoren met een tekort aan bloedstamcellen (door beenmergtransplantatie) die dit middel gebruiken, moeten nauwgezet gecontroleerd worden op symptomen van CLS.

Document acties

Back to top