Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers bundelen krachten voor contract

Grote groep trekt samen op richting zorgverzekeraars

PW Magazine 19, jaar 2014 - 01-05-2014
De Zorgmakelaar Farmacie (DZF) is een nieuwe tussenpersoon die namens niet-concurrerende apotheken gaat onderhandelen met zorgverzekeraars. BENU Apotheek, Alphega apotheek en de Coöperatieve Vereniging Pact willen zich hierbij aansluiten.
Apothekers bundelen krachten voor contract

De drie partijen vertegenwoordigen samen zo’n zevenhonderd apotheken. Alle individuele apotheken besluiten zelf of ze gebruik willen maken van de onafhankelijke zorgmakelaar DZF.

Apothekers voeren binnen nieuw op te richten verenigingen van onderling niet-concurrerende apotheken discussie en doen gezamenlijk een zorgaanbod, dat DZF vervolgens voorlegt aan de zorgverzekeraar. Marco Kortleve, een van de initiatiefnemers: “Het contracteerproces wordt hiermee zowel voor apothekers als voor zorgverzekeraars sneller en efficiënter.”

Niet-concurrerende apotheken mogen gezamenlijk optrekken en een contract afsluiten. Dat is niet in strijd met de Mededingingswet, zo bepaalde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vorig jaar op verzoek van de Coöperatieve Vereniging Pact. Apotheken die zijn gevestigd vanaf zes kilometer bij elkaar vandaan – op het platteland tien kilometer – zijn geen concurrent van elkaar.

Verenigingen

DZF verdeelt de apotheken in verenigingen van niet-concurrerende apotheken. In elke vereniging zijn de verschillende soorten apotheken vertegenwoordigd: BENU- en Alliance Healthcare-eigendomsapotheken en zelfstandige apotheken, zowel franchisenemers van deze apotheekketens als apotheken aangesloten bij Pact.

“We verwachten vier of vijf verenigingen op te richten met ongeveer dezelfde omvang, geografische spreiding en afspiegeling van de drie collectieven.”

Een zorgverzekeraar kan ervoor kiezen te onderhandelen met alle zevenhonderd deelnemers tegelijk over bijvoorbeeld administratieve lasten. En op onderdelen alleen met de verenigingen, bijvoorbeeld over tarieven. Binnen hun vereniging kunnen de apothekers – eigendom en zelfstandig – vrij informatie uitwisselen over farmaceutische zorg en tarieven.

Speelveld

Een zorgmakelaar als Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ) opereert volgens Kortleve als hoofdaannemer die eerst een contract uitonderhandelt met een zorgverzekeraar. Vervolgens zoekt NFZ daar apotheken bij die aan het contract kunnen voldoen. “Bij DZF tekent de groep apothekers zelf een contract en elke apotheker heeft binnen zijn vereniging stemrecht over het contractvoorstel.”

Veel apothekers hebben de contractonderhandelingen in de afgelopen jaren ervaren als ‘tekenen bij het kruisje’. Volgens Kortleve hopen de apothekers dat zij via DZF echt in gesprek kunnen komen met zorgverzekeraars over goede patiëntenzorg.

Maar of de zorgmakelaar een gelijk speelveld echt dichterbij brengt, zal moeten blijken. “DZF biedt zorgverzekeraars een contactpersoon namens zevenhonderd apotheken. We rekenen erop dat ze met ons in gesprek willen.”

Verder stelt DZF zicht tot doel de kwaliteit van de farmaceutische zorg te verhogen. “Binnen de verenigingen zullen apothekers hun ervaringen uitwisselen over bijvoorbeeld medicatiebeoordelingen. Dat draagt zeker bij aan de kwaliteit.”

Apothekers hebben tot 21 mei om zich in te schrijven voor DZF.

Document acties

Reacties

07-05-2014 11:56
D.T. Hendriksz zegt:

Met het doordrukken van de populatie bekostiging, al dan niet in de 'light' versie, zijn dit soort verenigingen zinloos. Slechts door landelijk de risico's over de zorgaanbieders te spreiden is populatie bekostiging voor korte tijd te doen. Daarna zijn de risico's ook voor harde ketens apotheken, met 3 tot 5 miljoen patiënten, niet houdbaar. Bedenk dat voor verzekeraars zelf populatie bekostiging alleen maar haalbaar is indien zij risico's kunnen afwentelen op onderliggende partijen. En verzekeraars hebben AMM. Dat moet de adviseur van DZF toch weten? En wat dat betekent voor apothekers.
Overigens is het maar de vraag of deze softe keten door verzekeraars serieus wordt genomen. 5 mandjes over heel Nederland of 5 mandjes per provincie en dan tegen elkaar uitspelen. Concurrentie tussen niet-concurrerende mandjes met per mandje niet concurrerende apotheken? Alles kan in dit land.
Als een verzekeraar voor 90% dekking heeft voor zijn schadelast en op voorhand al weet dat bepaalde groepen voorzienbaar verlieslatend zijn is het geen hogere wiskunde om in te zien waar verzekeraars de nadruk op zullen leggen; lagere prijzen en volume beperking!

Back to top