Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheekfonds helpt starter bij overname

Investeerders, starters en verkopers samengebracht

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014
Voor jonge startende apothekers is het al jaren moeilijk een apotheek over te nemen. Apotheekfonds Pharma Connect, een nieuw initiatief van groothandel Pluripharm en b+p Belasting-adviseurs, brengt startende en verkopende apothekers en beleggers met elkaar in contact.
Apotheekfonds helpt starter bij overname

Jonge startende apothekers krijgen de fianciering vaak niet rond.

Banken zijn zeer terughoudend met de financiering van bedrijfsovernamen en nieuwvestigingen. Daardoor krijgen jonge apothekers, die zelfstandig willen ondernemen, de financiering vaak niet rond. En apothekers die willen stoppen, wachten met de verkoop omdat ze alleen willen overdragen aan jong talent dat hun levenswerk goed kan voortzetten.

Volgens Ed Brouwer van b+p Belastingadviseurs denken veel van die apothekers bovendien dat hun apotheek nog net zoveel waard is als tien jaar geleden. “Maar dat is door de geslonken marges in de farmacie natuurlijk sterk veranderd.”

Het door b+p en Pluripharm Groep – een groothandel en serviceorganisatie voor zelfstandige apothekers – opgerichte Apotheekfonds Pharma Connect (APC) brengt startende en verkopende apothekers en investeerders met elkaar in contact.

De bankpartner van APC financiert het grootste deel van de overdracht en beleggers vullen dit aan. “In de ideale situatie financiert de bank 75% en komt maximaal 25% uit het apotheekfonds”, aldus Brouwer.

Apotheekketen

Maar hebben financierders wel interesse in een sector met geslonken marges? Brouwer: “Wij bieden de belegger, die nu zo’n 1,5% spaarrente bij een bank ontvangt, een basisrendement van 5%. Daarnaast bestaat er kans op winstdeling en wordt er geïnvesteerd in meerdere apotheken waardoor er risicospreiding is.”

Uitgangspunt is dat een overnemende of startende apotheker binnen maximaal tien jaar de aanvullende financiering aflost. Het is volgens Dirk-Jan van Baars, directeur inkoop en commercie van de Pluripharm Groep, de bedoeling dat APC en de apotheker daarna weer uit elkaar gaan. “Na de overdracht begeleidt het APC de startende apothekers tot de financiering is afgelost. Daarna nemen we afscheid, tenzij de apotheker zelf wil continueren. Het is zeker niet de bedoeling een apotheekketen te bouwen.”

Verplichtingen

Een apotheker die in zee gaat met APC is zelfstandig en beslissingsbevoegd, maar hij moet de bank en de beleggers wel een goed rendement laten zien in de jaren dat hij aflost. Het APC ondersteunt hem daarbij. Van Baars: “Wij onderzoeken de apotheek en adviseren hoe deze beter kan renderen.” Brouwer vult aan: “Veel apotheken kunnen nog aanzienlijk efficiënter en meer patiëntgericht werken.”

Een apotheker verbindt zich aan de samenwerkende partijen om tot het beoogde resultaat te komen. Na de aflossingsperiode is hij weer vrij om zijn eigen weg te gaan. “Van gedwongen winkelnering is absoluut geen sprake”, aldus Brouwer.

B+p en Pluripharm richten zich op zelfstandige apothekers en hebben er beide belang bij dat apotheken worden overgedragen aan de nieuwe generatie. De samenwerking is naar eigen zeggen spontaan ontstaan uit de behoefte iets te doen aan de stagnerende markt. Brouwer: “Ik kan nog jaren zeggen dat de apotheekmarkt vlotgetrokken moet worden, maar we kunnen het ook zelf doen.”

Document acties

Back to top