Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antipsychotica zorgen voor gewichtstoename

PW Magazine 22/23, jaar 2014 - 20-05-2014
Medicatie voor de behandeling van psychoses en schizofrenie leidt tot flinke toename van gewicht bij patiënten. Hoe langer de geneesmiddelen worden gebruikt, des te groter het effect. Dat blijkt uit een uitgebreide studie naar de invloed van antipsychotica op lichaamsgewicht door wetenschappers van Maastricht UMC+, onder leiding van psychiater Maarten Bak.

Voor het Maastrichtse onderzoek werden ruim driehonderd studies naar psychosemedicatie onder de loep genomen. Uit deze analyse bleek dat bijna alle vormen van antipsychotica leidden tot een aanzienlijke gewichtstoename. Een groot deel van de mensen kwam meer dan 7% aan en had een substantiële verhoging van de BMI. In Nederland gebruiken ongeveer 300.000 mensen deze geneesmiddelen.

Als patiënten langdurig gebruikmaakten van medicatie was het effect extra groot. Enkele middelen resulteerden zelfs in een gewichtstoename van meer dan tien kilo in minder dan een jaar tijd, in vergelijking met het toedienen van een placebo. Die veranderingen gelden voor alle patiënten: voor de mensen die begonnen met hun medicatie, maar voor ook degenen die tijdens de behandeling overstapten naar andere antipsychosemedicijnen.

Door de gewichtstoename lopen patiënten kans op bijvoorbeeld diabetes. Daarom pleit Bak voor aandacht voor dit probleem: “Obesitas is wereldwijd al een groot probleem. Bij psychiatrische patiënten is dat nog veel groter en te weinig erkend, evenals het verhoogde risico op diabetes en metaboolsyndroom. Patiënten, psychiaters en artsen moeten zich daarvan meer bewust zijn.”

Bak vindt dat psychiatrische patiënten meer goede voorlichting moeten krijgen en gestimuleerd moeten worden om meer te bewegen en gezonder te eten.

Document acties

Back to top