Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antibiotica niet nodig bij milde diverticulitis

PW Magazine 44, jaar 2014 - 29-10-2014
Bij een acute ongecompliceerde diverticulitis is er geen aanvullende waarde voor behandeling met antibiotica. Tevens is het routinematig verrichten van colonoscopie na een ongecompliceerde diverticulitis niet meer nodig.
Antibiotica niet nodig bij milde diverticulitis

Dit stelt Çağdaş Ünlü in zijn proefschrift Outcome and treatment of acute diverticulitis, waarop hij 24 oktober aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde.

In de westerse wereld neemt het aantal patiënten met divertikelziekte toe. Circa 10 tot 25% van hen ontwikkelt diverticulitis. Ünlü deed onderzoek naar de diagnose en behandeling van diverticulitis en de verschillende classificatiesystemen. Aan bod komt de verscheidenheid aan conservatieve behandelmogelijkheden, waaruit blijkt dat het terecht is te twijfelen aan de toegevoegde waarde van antibiotica bij het verkorten van de hersteltijd.

Çağdaş Ünlü werkte voor zijn promotie mee aan de DIABOLO-trial (www.diabolo-trial.nl), een multicentrische gerandomiseerde open-labelstudie naar de effectiviteit van antibiotica bij een ongecompliceerde (milde) diverticulitis van het sigmoïd. In twee jaar werden voor het onderzoek 534 patiënten (18 jaar en ouder met CT-bewezen diverticulitis) geïncludeerd en onderzocht op effectiviteit van antibiotica en het nut van routinematige screening na een ongecompliceerde divertikelbloeding via colonscopie.

Normaliter verloopt de aandoening meestal mild. Bij de meeste patiënten hanteert de specialist een terughoudend beleid, waarbij in sommige gevallen verschillende antibiotica, bijvoorbeeld gentamicine of amoxicilline + clavulaanzuur, worden toegediend.

Er bestaan volgens Ünlü nog altijd te grote verschillen in de klinische praktijk tussen landen en medische disciplines. Deze worden in stand gehouden door nationale en internationale richtlijnen. Er is daarom behoefte aan een evidence-based geoptimaliseerde behandeling en follow-up van patiënten met diverticulitis.

Document acties

Back to top