Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

AIT type 2: amiodaron voortzetten

PW Magazine 32/33, jaar 2014 - 06-08-2014
Amiodaron-geïnduceerde thyreotoxicose (AIT) type 2 is geen reden te staken met amiodaron.

Gelijktijdig gebruik van prednison bestrijdt deze vorm van hyperthyreoïdie, waardoor patiënten dit anti-aritmicum kunnen blijven gebruiken, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Silvia Eskes aan de Universiteit van Amsterdam.

Ze gaf 36 patiënten met AIT type 2 prednison 30 mg/dag, natriumperchloraat 500 mg tweemaal daags of een combinatie hiervan. Prednison werkte het best, dit gaf bij alle patiënten euthyreoïdie.

Document acties

Back to top