Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatiebeoordeling: AIS en HIS niet klaar

PW Magazine 08, jaar 2014 - 17-02-2014
Huisartsen en apothekers vinden het uitvoeren van een medicatiebeoordeling zinvol. Maar hun informatiesystemen zijn nog niet klaar voor patiëntenselectie en vastlegging van gegevens. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Medicatiebeoordeling: AIS en HIS niet klaar

Voor het door ZonMw en Nefarma gesubsidieerde onderzoek zijn zestig medicatiebeoordelingen uitgevoerd in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Drie FTO-groepen selecteerden zestig patiënten ouder van 65 jaar die meer dan vijf geneesmiddelen per dag gebruiken. Bij hen werden in totaal 133 wijzigingen in de medicatie voorgesteld.

De medicatiebeoordelingen werden uitgevoerd volgens de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen uit 2012 – gefinancierd door ZonMw.

ZonMw wil met dit onderzoek de haalbaarheid achterhalen van de implementatie van deze richtlijn. Verder onderzoekt ZonMw hoe huisartsen en apothekers beter gefaciliteerd kunnen worden en wat de mogelijkheden zijn om individuele, regionale en landelijke resultaten te monitoren.

De huisartsen en apothekers zijn volgens de onderzoekers erg te spreken over de uitgevoerde medicatiebeoordelingen. Het verbetert ook de samenwerking, vinden ze.

Maar de deelnemers liepen ook tegen knelpunten aan bij de praktische uitvoering. Zo blijken de informatiesystemen van apothekers en huisartsen nog niet klaar voor patiëntenselectie en de vastlegging van gegevens. Hierdoor is regionale en landelijke monitoring, door bijvoorbeeld de SFK, vooralsnog niet mogelijk.

Medisch specialisten

Verder zijn huisartsen en apothekers veel tijd kwijt voor de uitvoering van een medicatiebeoordeling – apothekers per patiënt gemiddeld negentig minuten.

Huisartsen ervaren daarnaast medicatie geïnitieerd door medisch specialisten als een knelpunt. De tijdsinvestering voor intercollegiaal overleg en schroom van de huisarts – en patiënt – voor het wijzigen van deze medicatie spelen daarbij een rol.

De onderzoekers pleiten voor verbetering van de informatiesystemen, dat naar verwachting veel tijdswinst zal opleveren. Hiervoor is reeds een projectvoorstel ingediend bij ZonMw.

Daarnaast moeten er regionale afspraken komen tussen huisartsen en specialisten over de omgang met wijzigingen in medicatie die in de tweede lijn is geïnitieerd.

Zorgverzekeraars krijgen van de onderzoekers de aanbeveling huisartsen en apothekers een reële vergoeding te geven voor een medicatiebeoordeling. Daarmee stijgt de kans dat huisarts en apotheker voldoende tijd kunnen investeren in de uitvoering, wat de opbrengsten kan verbeteren.

Document acties

Back to top