Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Toekomst is aan de openbaar apotheker’

VWS: prominente rol apotheker in geïntegreerde eerste lijn

PW Magazine 21, jaar 2014 - 15-05-2014
Ken uw patiënten, zo luidt het motto op de Districtsledenbijeenkomsten van de KNMP die dit voorjaar op een aantal plaatsen in het land worden gehouden. Stap naar de gemeente met een aanbod voor farmaceutische eerstelijnszorg.
‘Toekomst is aan de openbaar apotheker’

“De openbaar apotheker heeft de toekomst”, stelt Anoeska Mosterdijk, apotheker en afdelingshoofd Eerstelijns- en ketenzorg van het ministerie van VWS. Op de Districtsledenbijeenkomsten van de KNMP, waarvan de eerste plaatsvond op 13 mei in Deventer, legt zij in een video-interview uit dat geïntegreerde eerstelijnszorg chronisch patiënten zo veel mogelijk moet weghouden uit het ziekenhuis. En dat de apotheker daarin een prominente rol moet krijgen – in de begeleiding van de patiënt en de advisering van de huisarts. “Er komt een nieuw model van bekostiging voor de huisartsenzorg”, aldus Mosterdijk. “Nu is het de tijd om de farmacie daarin een plek te geven.”

Patiënten

Ken daarom uw patiënten, zo stelt Jean Hermans van de KNMP in reactie op Mosterdijk. Stap naar de wethouder Zorg met een aanbod voor een grote groep patiënten – “Ik heb honderden diabetespatiënten, hartpatiënten, kwetsbare ouderen, laaggeletterden …” Grote kans dat de wethouder interesse toont, aldus Hermans, want al per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de langdurige zorg, waaronder die voor chronisch patiënten en kwetsbare ouderen. Hermans: “In Nederland zijn 1,7 miljoen laaggeletterden. Die zijn twee tot vier keer zo vaak ziek.” De wethouder heeft de apotheker dus hard nodig, maar weet dat nog niet, getuige het feit dat de apotheker nog geen deel uitmaakt van de zorggroepen die ketenzorg leveren aan deze patiëntgroepen. Dat moet snel in gang gezet worden.

Bij nieuwe zorgmodellen hoort ook een nieuwe financieringsstructuur. Zo zijn er landelijk negen ‘proeftuinen’ waar met populatiebekostiging wordt gewerkt.

Subsidie

Ronald van der Vaart van SFK vertelt hoe je met SFK Select, maar ook met www.cbsinuwbuurt.nl en vaam.nivel.nl, relevante populatie-informatie uit de eigen wijk kunt verkrijgen. Om de wethouder te overtuigen.

Een apotheker die de geïntegreerde eerstelijnszorg al in de praktijk brengt, is Swen Kuipers uit Haaksbergen. Al in 2008 nam hij met de huisarts het initiatief om met alle plaatselijke eerstelijnszorgverleners een stichting op te richten. Via de zorgverzekeraar kreeg hij de beschikking over GEZ-gelden: Geïntegreerde-EerstelijnsZorggelden, zo’n 16 euro subsidie per inwoner. Acht zorgprogramma’s lopen er sindsdien in Haaksbergen. En omdat de huisarts chronisch overbelast is, is deze blij dat de apotheker taken overneemt, zoals nierfunctiebepalingen bij het gebruik van ACE-remmers. Dat gebeurde voorheen vaak niet.

Werkt een van de deelnemende zorgverleners niet volgens de afspraken die de eerstelijnsstichting maakte met Menzis, dan spreekt de verzekeraar de stichting daarop aan en stapt het bestuur vervolgens naar de betreffende zorgverlener. “Best lastig om een collega te corrigeren, maar ook leuk”, aldus Kuipers. “Je committeert je aan kwaliteitseisen, waar je vervolgens ook echt aan moet voldoen.”

 

De KNMP-gids 'De apotheker en de gemeente' is hier te downloaden.

Document acties

Back to top