Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Doorbreek impasse medicatiebeoordeling’

Unie KBO: onderzoek zorgplicht zorgverzekeraar

PW Magazine 50, jaar 2014 - 12-12-2014
Het aantal medicatiebeoordelingen blijft achter doordat zorgverzekeraars en zorgaanbieders elkaar in een impasse houden. Patiënten blijven hierdoor onnodig blootstaan aan de risico’s van polyfarmacie. Dat stelt de Unie KBO op basis van eigen onderzoek.
‘Doorbreek impasse medicatiebeoordeling’

Volgens de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO), de grootste seniorenorganisatie van Nederland, krijgen te weinig patiënten een medicatiebeoordeling van zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen. Sinds de publicatie van de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen in 2012 is een substantiële groei van het aantal medicatiebeoordelingen uitgebleven, concludeert de Unie KBO in haar door ZonMw gesubsidieerde rapport Verkenning Medicatiebeoordeling. De Unie KBO heeft het rapport gisteren aangeboden aan de minister.

Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelde in een vorige maand gepubliceerde nulmeting van de MDR dat zorgverleners onvoldoende medicatiebeoordelingen uitvoeren.

Volgens de Unie KBO stagneert het aantal medicatiebeoordelingen door een impasse tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zorgverzekeraars kopen deze zorgprestatie te weinig in omdat zij de kwaliteit onvoldoende vinden. Apothekers en huisartsen zijn van mening dat de vergoeding te laag is, waardoor zij terughoudend zijn met het uitnodigen van patiënten.

In de contracten voor apothekers is volgens de ouderenorganisatie maar een zeer beperkte stimulans opgenomen voor een kwaliteitsverbetering en geen enkele volumeprikkel. Met huisartsen hebben de zorgverzekeraars over het algemeen überhaupt geen afspraken gemaakt.

Besparingen

Volgens de Unie KBO kunnen de zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf de impasse doorbreken door een shared savings-afspraak te maken. Eerdere onderzoeken van KPMG Plexus en Booz&co laten zien dat medicatiebeoordelingen geneesmiddelen- en ziekenhuiskosten besparen. Het incasseren van besparingen die in de tweede lijn worden gerealiseerd is in de huidige bekostiging complex. De Unie KBO vindt desondanks dat de partijen een serieuze poging moeten wagen.

De ouderenorganisatie wil verder dat de partijen in het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn, onder leiding van VWS-minister Schippers, gezamenlijk een ambitie formuleren voor het opschalen van het aantal medicatiebeoordelingen in de komende drie jaar.

Daarnaast vraagt de Unie KBO de Nederlandse Zorgautoriteit en IGZ te onderzoeken of zorgverzekeraars en zorgverleners voldoende inspanningen leveren voor patiënten die nú het meeste baat hebben bij een medicatiebeoordeling.

De KNMP vindt de aanbevelingen van de Unie KBO in grote lijnen herkenbaar. KNMP-directeur Léon Tinke zegt in een reactie het rapport graag te willen gebruiken om verdere afspraken te maken met partijen. “Wij bespreken nu met huisartsen hoe we het aantal medicatiebeoordelingen realistisch kunnen opschalen. Een reële bekostiging is daarvoor wel een belangrijke voorwaarde.”

De KNMP, de Unie KBO en enkele andere ouderenorganisaties hebben onlangs de Tweede Kamer in een brief gevraagd de medicatiebeoordeling uit het eigen risico te halen. Patiënten mogen volgens de partijen geen drempel ervaren bij het afnemen van deze noodzakelijke zorg bij de apotheker.

Document acties

Back to top