Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schippers wil onderzoek naar zorgplicht verzekeraars

PW Magazine 23, jaar 2013 - 30-05-2013
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid laat onderzoeken in hoeverre zorgverzekeraars zich houden aan hun zorgplicht. Ze wil dat zij voldoende verantwoorde zorg inkopen, die toegankelijk is voor alle patiënten. 'Die zorgplicht strekt zich naar mijn mening ook uit tot de beschikbaarheid van de preferent aangewezen geneesmiddelen en de kenbaarheid hiervan voor de patiënt', zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.
Schippers wil onderzoek naar zorgplicht verzekeraars

Schippers wijst daarin op het belang ‘dat er rekenschap wordt gegeven aan effecten van het inkoopbeleid op het in stand houden van voldoende aanbod van geneesmiddelen’. Daarom heeft de minister aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gevraagd onderzoek te doen naar de zorgplicht van verzekeraars.

De NZa zal ingrijpen als de zorginkoop of de vergoeding van de zorg niet voldoet aan de zorgplicht. Daarom gaat de autoriteit ‘aangescherpte good contracting practices’ opstellen en ‘werk maken van de naleving daarvan’.

De brief is het antwoord van Schippers op het onderzoek van de verkenners Alexander Rinnooy Kan en Robert Reibestein begin dit jaar in opdracht van VWS. De minister neemt klachten van de KNMP over de sterk gedaalde inkomsten van apothekers serieus. De NZa gaat daarom op korte termijn onderzoek doen naar de financiële positie van apotheken. Zowel rentabiliteit, solvabiliteit als liquiditeit van apotheekbedrijven worden bekeken.

Patiënten zouden van de minister vaker een medicatiecheck moeten laten doen, schrijft ze in de brief. Om dat te stimuleren, overweegt ze de medicatiecheck uit het eigen risico van zorgverzekerden te halen, waardoor ze deze check niet meer hoeven te betalen.

Schippers vindt ook dat de medicatieoverdracht beter kan. Ze vindt dat de zorgpartijen de oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten onderling moeten bedenken en toepassen, maar dat ze periodiek bestuurlijk overleg heeft met hen om de voortgang in de gaten te houden. Het eerste overleg is in juni.

Document acties

Reacties

30-05-2013 15:10
D.T. Hendriksz zegt:

Bij het aangekondigde onderzoek komt ook het benodigd aantal apotheken ter sprake en wordt gekeken naar scheiding van zorg en distributie. Dit alles om de kosten van de farmaceutische zorg nog verder te verlagen. Overheveling 'dure' geneesmiddelen gaat dan ook gestaag door; tijd van de patient is immers gratis en wordt niet berekend in de prijs. Brief van de Minister aan de kamer is voor de sector bijzonder onheilspellend.

Laat de KNMP nu eens het heft en lot in eigen hand nemen en de eigen centrale prijslijst intrekken. VWS en NZa wijzen daar in hun beleidsstukken steeds op: de Z-index prijslijst is strijdig met ACM regels, maar zolang de uitgever ze blijft publiceren en het VWS/ZN-leden winst oplevert gaat de Minister niet ingrijpen.
Behoudt van de centrale prijslijst is zeer conservatief en tekenend voor de weinig constructieve en innovatieve daadkracht van de KNMP.
Angst voor een wereld van verschillende prijslijsten is onterecht; die wereld is er al, alleen is die geheim en over de ruggen van de apothekers heen.

01-06-2013 09:24
I.C. van Golen zegt:

daar staan toch hele zinnige dingen in al hebben we er even op moeten wachten. veel zal afhangen van de aanpak door IGZ en NZA en vooral ook het tempo waarin eea wordt doorlopen. met het Ranbaxy schandaal in het achterhoofd kan de IGZ mogelijk eens flink doorpakken in hete preferentie warenhuis. 'good contracting practices' krijgt een aangescherpte variant. ik zou zeggen : start vast met de knmp versie die op de planl ligt en vooral : zie toe op naleving ervan.rentabiliteit , solvabiliteit en liquiditeit van de apotheken zal onder de loep worden genomen. je zou denken , dat wordt een rit door het spookhuis. vaker een medicatiecheck en de kosten ervan uit de eigen risico sfeer! dat is verstandige taal. we nemen aan dat de eigen risicosfeer van de patient wordt bedoeld (:)). de medicatie overdracht moet/kan beter : schocktherapie voor de 2e lijn? al met al een hoopvol signaal. nu nog een geoliede , transparante en eerlijke uitwerking. en voorzie eea vasn het stempel <cito> svp.

04-06-2013 18:40
D.T. Hendriksz zegt:

"Ze vindt dat de zorgpartijen de oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten onderling moeten bedenken en toepassen, maar dat ze periodiek bestuurlijk overleg heeft met hen om de voortgang in de gaten te houden".

En de voortgang is in de ogen van de Minister de voorgang in daling van de kosten,macro, voor de extramurale farmacie. In de brief geeft zij ook aan dat als de partijen er niet uitkomen de Overheid er wel voor zorg zal dragen dat het doel, verlaging kosten, zal worden bereikt.

Als de verzekeraars er geen klap op geven, zal VWS het dus gaan doen.
Maak de spelregels daarom transparant en voor alle spelers in het zero sum game gelijk: trek de eigen centrale prijslijst in, herstel de Rule of Law en eerbiedig EU wet en regelgeving. Als verzekeraars en VWS dat niet doen, dan moet de KNMP ze maar afdwingen.

Zo niet, dan wordt het een achtbaanrit in het spookhuis met het licht uit.

Back to top