Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Thiazide beter ’s avonds innemen

PW Magazine 06, jaar 2013 - 06-02-2013
Mensen van Afrikaanse afkomst hebben minder baat bij bepaalde antihypertensiva, maar reageren goed op thiazides.

Om te zien of het effect van thiazides binnen deze populatie geoptimaliseerd kan worden, voerden Nigeriaanse onderzoekers een subanalyse uit van een grotere studie naar de invloed van het innamemoment van antihypertensiva. Ze keken hierbij naar patiënten die met thiazidediuretica als monotherapie controle van de bloeddruk bereikten [Ther Adv Drug Saf. 2012;3(6):273-278]. Na twaalf weken had de groep die de medicatie ’s avonds innam een significant lagere systolische en diastolische bloeddruk dan de ochtendgroep. Ook namen de massa en wanddikte van het linkerventrikel en septum meer af.

Document acties

Back to top