Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Steun voor sectie openbare apothekers

PW Magazine 23, jaar 2013 - 29-05-2013
Op de districtsledenbijeenkomst in Akersloot, de eerste in de voorjaarsreeks, was er brede steun voor het voorstel van het KNMP-hoofdbestuur voor oprichting van een sectie van openbare apothekers om hun bedrijfsbelang beter te behartigen. De sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) krijgt een eigen voorzitter, maar is onderdeel van de KNMP. “Anders zou dat ten koste gaan van de samenhang tussen bedrijfsbelang en vakinhoud”, benadrukte KNMP-voorzitter Rik van der Meer.
Steun voor sectie openbare apothekers

De LOA krijgt binnen gezamenlijk met het KNMP-hoofdbestuur vastgestelde kaders ruimte om het beleid te bepalen voor de bedrijfsbelangen van de openbare apothekers. Als een KNMP-lid zich als bedrijfseigenaar aansluit bij de LOA, wordt hij lid van de LOA en buitengewoon lid van de KNMP. Naast de LOA krijgt in een sectie beroepsontwikkeling (WSO) een zwaardere positie. Van der Meer vindt het wenselijk als ziekenhuisapothekers zich ook in een aparte sectie zouden verenigen, naast de LOA en de WSO, maar binnen de KNMP.

De KNMP gaat het komende jaar met de leden een visie ontwikkelen op de farmacie voor de komende tien jaar, werd gisteren bekendgemaakt. In de ‘Toekomstvisie Farmacie 2023’ wordt vastgelegd hoe apothekers met andere zorgverleners, zorgverzekeraars en politiek de farmaceutische zorg het beste vorm kunnen geven.

Beleidsadviseur Arno Hammers van de KNMP zei dat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de ideeën en uitwerking van de 5.500 leden komen: “U bent aan zet. Het is uw feestje,” zei Hammers tegen de aanwezigen uit de districten Noordwest I en II. Alle leden ontvangen in juni een enquête, er wordt een website gelanceerd waarop kan worden gediscussieerd en er komt een mogelijkheid om met ‘supertweets’ in 140 woorden voorstellen te doen.

Ook komen er vier landelijke rondetafelgesprekken met deskundigen om te praten over de contouren van de toekomst van de farmacie.

Vakinhoud

Op het KNMP-congres van oktober dit jaar zal voorzitter Van der Meer de voorlopige resultaten bekendmaken van de discussie. Juni volgend jaar legt het hoofdbestuur de ‘Toekomstvisie Farmacie 2023’ aan de algemene vergadering voor.

Wardy Doosje, manager Marketing, Communicatie & Publishing, zei als discussieleider over de toekomst van de farmacie dat apothekers ‘veel meer moeten laten zien’ wat ze doen. “Dat is belangrijk omdat verpleegkundigen en huisartsen een grotere rol krijgen nu de eerste lijn nog belangrijker wordt.” Enkele aanwezigen merkten op dat investeren in de toekomst moeilijk is, omdat de inkomsten onder druk staan. Anderen zeiden dat de Toekomstvisie onderscheid moet maken tussen grote steden en platteland, omdat de problematiek verschillend is.

Van der Meer wees de aanwezigen op het belang van de vakinhoud in discussies met de buitenwereld. In de eerste maanden als voorzitter merkt hij dat hameren op financiën niet de juiste manier van communiceren bleek. “Essentieel is dat het draait om vakinhoud: wat kun je betekenen in de zorgketen? Als je alleen over financiën praat, dan redden we het niet.”

Document acties

Reacties

29-05-2013 17:55
J.C. Kortekaas zegt:

Ook in de bijeenkomst vandaag aan de Alexanderstraat was er vrijwel unaniem steun.

Back to top