Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SERM’s voorkomen borstkanker

PW Magazine 25, jaar 2013 - 19-06-2013
Selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM’s) verminderen het aantal gevallen van borstkanker bij vrouwen met een hoog risico op deze ziekte. Dit blijkt uit twee recente publicaties.
SERM’s voorkomen borstkanker

In Amerika geldt sinds 2002 de aanbeveling van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) om het preventieve gebruik van SERM’s te overwegen bij vrouwen met een hoog risico op borstkanker en een laag risico op bijwerkingen. Geneesmiddelenautoriteit FDA heeft tamoxifen en raloxifeen voor deze indicatie goedgekeurd. Recent verschenen twee updates van de beschikbare literatuur op dit gebied. Annals of Internal Medicine publiceerde een systematische review in opdracht van de USPSTF [Ann Intern Med. 2013;158:604-614]. In The Lancet verscheen een meta-analyse [Lancet 2013;381:1827–34]. Beide overzichtsartikelen namen dezelfde studies mee in hun beoordeling, maar de meta-analyse voegde er nog twee studies met andere SERM’s (arzoxifeen en lasofoxifeen) aan toe.

Tamoxifen en raloxifeen verminderden de incidentie van invasieve borstkanker met 30-68% ten opzichte van placebo. Per duizend vrouwen per vijf jaar verminderde tamoxifen het aantal gevallen met zeven en raloxifeen met negen. In de enige directe vergelijking (STAR-studie) was tamoxifen echter effectiever dan raloxifeen met een verschil van vijf gevallen per duizend vrouwen per vijf jaar.

In de meeste studies werden SERM’s gedurende vijf jaar gebruikt, maar het effect hield langer aan. In de meta-analyse bleken de SERM’s het 10-jaarsrisico op alle vormen van borstkanker met 38% te verlagen. De number needed to treat (NNT) om in tien jaar follow-up één geval van borstkanker te voorkomen bedroeg 42. Wel was het effect in de eerste vijf jaar groter dan in jaar 5-10. In geen van de onderzoeken was overlijden meegenomen als eindpunt en ook de meta-analyse vond geen verschil in mortaliteit. Tot slot verminderden alle SERM’s het aantal fracturen, met name wervelfracturen (34% reductie).

De preventieve therapie had ook bijwerkingen. Alle SERM’s verhoogden het risico op trombo-embolische events. Uit de enige directe vergelijking bleek dat tamoxifen dit risico meer verhoogde dan raloxifeen, met een verschil van vier gevallen per duizend vrouwen per vijf jaar. Tamoxifen verhoogde het risico op endometriumcarcinoom ten opzichte van placebo en het risico op staar ten opzichte van raloxifeen.

Het advies van de USPSTF wordt momenteel herzien. De conclusie van de concept-aanbeveling luidt dat deze nieuwe bevindingen het eerdere advies uit 2002 bevestigen.

Document acties

Back to top