Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schippers pleit voor kleinere verpakkingen

Minister opent meldpunt verspilling

PW Magazine 21, jaar 2013 - 24-05-2013
Minister Schippers van Volksgezondheid gaat de verspilling in de zorg tegen met een Plan van Aanpak. Ook opende ze afgelopen zaterdag in het tv-programma Kassa een meldpunt verspilling. Maandagmiddag overschreed het aantal meldingen over verspilling in de zorg al de tienduizend.
Schippers pleit voor kleinere verpakkingen

In een interview met het Pharmaceutisch Weekblad zegt minister Schippers dat apothekers scherper moeten kijken of ze niet voor een kortere periode medicijnen moeten meegeven aan patiënten. Ook juicht ze het toe als apothekers – wanneer mogelijk - pillen, capsules en flesjes in kleinere doosjes afleveren.

Apothekers zouden hun herhaalperiodes van medicijnen kunnen aanpassen en sealen zou het hergebruik kunnen stimuleren. Schippers: “Terugdringing van verspilling in de zorg betekent forse gezondheidswinst en forse kostenbesparingen.”

“Ik hoor zo vaak dat de verpakkingen te groot zijn, dat er te grote hoeveelheden worden afgeleverd en dat er voor een te lange periode wordt voorgeschreven”, zegt Schippers. “Daar moet in ieder geval iets aan gebeuren. Als regelgeving die verspilling in de hand werkt, zal ik kijken of ik die regels kan veranderen.”

Op het Meldpunt Verspilling (verspillingindezorg.nl ) kan iedereen verspilling melden in de zorgsector, dus ook bij ziekenhuizen, verpleeghuizen, de GGZ, huisartsen en in de thuiszorg. Om wat voor soort klachten het tot nu toe gaat, kon een woordvoerder van VWS vanochtend niet zeggen.

Het Meldpunt Verspilling is een onderdeel van het programma Verspilling in de Zorg, dat zorgverleners oproept acties te ontwikkelen om die verspilling terug te dringen. “Te denken valt onder meer aan een themaproject Verspilling van genees- en hulpmiddelen’’, staat in het Plan van Aanpak, dat ze vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Onderdeel daarvan kan volgens Schippers heruitgifte van medicatie zijn. “Als sealen de oplossing is, zouden we dat initiatief moeten overnemen.”

KNMP-voorzitter Rik van der Meer wil in ‘constructief’ gesprek met de minister over haar ideeën over kleinere hoeveelheden en een kortere herhaalperiode. “Het is belangrijk om te kijken naar de lengte van de afleverperiode. Het is ook vanuit het milieuaspect van belang dat overgebleven medicatie teruggaat naar de apotheek en wordt vernietigd. We moeten ons wel afvragen of de kosten van die extra handelingen opwegen tegen de besparing die het oplevert. Want 80% van de medicijnen kost niets.” Van der Meer wijst erop dat de medicijnenverspilling de afgelopen tien jaar al is teruggebracht van € 300 miljoen naar € 100 miljoen.

Afspraken

Als apothekers door verkorting van de herhaalperiode vaker moeten leveren, moeten ze met de zorgverzekeraars afspraken maken over aanpassing van de aflevertarieven voor deze nieuwe en extra handelingen van apothekers. “Ik ga ervan uit dat zij daar zelf uitkomen, net zoals is gebeurd bij het tarief voor de weekafleveringen, via onder meer de baxterrollen”, zegt Schippers in het PW-interview. “Ik wil niet zozeer denken in wat niet zou kunnen of wat de moeilijkheden zijn. Mijn insteek is wat wel kan en wat we gaan dóen.”

Een te lange voorschrijfperiode werd in een VWS-enquête door zorgverleners genoemd als belangrijke oorzaak van verspilling. Andere factoren waren: wijziging van het voorschrift, levering van te veel medicatie per keer, te veel voorschrijven in een terminale fase van de patiënt, ontbreken van een terugnamebeleid van ongebruikte medicijnen en therapieontrouw. De minister wil de komende jaren samen met het veld kijken hoe deze problemen het beste kunnen worden aangepakt.

Document acties

Back to top