Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risico cardiovasculaire sterfte verdubbelt door calcium

PW Magazine 08, jaar 2013 - 13-02-2013
Vrouwen met een hoge inname van calcium, zowel via dieet als via supplementen, hebben een groter risico om te overlijden binnen een bepaalde periode dan vrouwen met een lagere calciuminname. Vooral het risico op cardiovasculaire sterfte is verhoogd.

Dat blijkt uit een studie die is gepubliceerd in het British Medical Journal.

Uit recente trials bleek dat calciumsupplementen een hoger risico kunnen geven op ischemische hartziekten en beroerten. Onderzoekers van de universiteit van Uppsala in Zweden besloten dit verband nader te onderzoeken.

Ze onderzochten 61.433 vrouwen uit Zweden, geboren tussen 1914 en 1948, gemiddeld 19 jaar lang. De onderzoekers putten gegevens hiervoor uit de Swedish Cause of Death Registry, gegevens over het dieet haalden ze uit het Swedish Mammography Cohort. Daarbij keken ze naar de totale calciuminname, supplementen meegerekend.

De gemiddelde inname in het laagste kwartiel was 572 mg per dag (overeenkomend met vijf plakjes kaas), in het hoogste kwartiel was dat 2137 mg per dag.

Gedurende 19 jaar follow-up overleden 11.944 vrouwen (17%), 3.862 (32%) als gevolg van een cardiovasculaire aandoening, 1932 (16%) door een hartziekte en 1100 (8%) na een beroerte.

De meeste sterfte (totaal en cardiovasculair) trad op bij vrouwen die meer dan 1400 mg en minder dan 600 mg calcium per dag binnenkregen.

Tijdens de follow-up was de sterfte onder vrouwen die meer dan 1400 mg calcium per dag gebruikten ruim tweemaal zo hoog als onder de groep vrouwen die 600-999 mg calcium per dag gebruikten.

Een verklaring hiervoor is volgens de onderzoekers dat een dieet met erg weinig of juist erg veel calcium het calciumregulatiemechanisme van het lichaam kan ontregelen. Calciumsuppletie om botbreuken te voorkomen moet zich vooral richten op vrouwen die te weinig calcium binnenkrijgen en niet op vrouwen die al genoeg binnenkrijgen.

Document acties

Back to top