Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Planten hebben de toekomst in de farmacie

PW Magazine 14, jaar 2013 - 04-04-2013
De Zuid-Afrikaanse Andrea Lubbe bracht in haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden de productieketen van bolgewassen als grondstof voor farmaceutische of industriële toepassingen in kaart.

Wat was de aanleiding?

“Galantamine, een medicijn voor de ziekte van Alzheimer, wordt gewonnen uit narcissen. Nederlandse kwekers merkten in de jaren negentig een toename in de vraag naar narcissen vanuit Engeland voor de extractie van galantamine. Om beter te kunnen inspelen op deze ontwikkeling, zochten zij samenwerking met de Universiteit Leiden. In een gezamenlijk project is de narcis als grondstof voor galantamine gebruikt als model voor organisatie van de keten.”

Wat zijn de resultaten?

“Mijn onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van narcissenbollen met een hoger gehalte galantamine en een minimum aan ongewenste verontreinigingen. Deze resultaten laten zien dat, met de juiste kennis over teeltmethoden en kwaliteitseisen, bolgewassen een duurzame bron van hoogwaardige farmaceutische verbindingen kunnen vormen. Daarnaast ontdekten we een groot scala aan nieuwe bioactieve stoffen in bloembollen. In tulpen vonden we bijvoorbeeld een stof met antimicrobiële activiteit, een mogelijke bron voor nieuwe antibiotica.”

Is er toekomst voor natuurstoffen?

“Ik denk dat planten nog steeds belangrijke bronnen zijn voor nieuwe farmaceutische verbindingen. De huidige werkwijze waarbij één verbinding op één receptor wordt getest, levert steeds minder nieuwe geneesmiddelen op. De toekomst vraagt om een andere benadering. Denk hierbij aan effecten van een verbinding op een heel systeem, effecten van plantenextracten of mengsels en synergistische interacties.” Lubbe’s promotor prof. dr. Rob Verpoorte voegt hieraan toe: “Landen als China en India zijn hier al veel verder mee. Als de westerse farmaceutische industrie hier niet voor openstaat, krijgen ze straks de rekening gepresenteerd.”

Document acties

Back to top