Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Orale anticonceptiva: verdubbeling risico op glaucoom

PW Magazine 48, jaar 2013 - 20-11-2013
Gebruik van orale anticonceptiva langer dan drie jaar verdubbelt bij vrouwen boven de 40 jaar het risico op glaucoom.

Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van University of California-San Francisco, Duke University and Third Affiliated Hospital of Nanchang University. Ze presenteerden deze studie tijdens een meeting van de American Association of Ophthalmology. Deze studie is de eerste die een mogelijk verband tussen pilgebruik en glaucoom constateert. De onderzoekers analyseerden gegevens van de CDC’s National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). De studie betrof meer dan 3000 vrouwen in de leeftijd van 40 jaar en ouder. Het onderzoek bracht aan het licht dat vrouwen die meer dan drie jaar een anticonceptiepil hadden gebruikt een twee maal verhoogd risico op glaucoom hebben. Dit verband bleef in stand na correctie voor overige risicofactoren voor glaucoom, zoals familiale belasting. Volgens statistieken van het National Eye Institute, treft glaucoom tussen de 1 en 2% van Amerikaanse vrouwen op middelbare leeftijd. In Nederland gelden vergelijkbare percentages. Volgens onderzoeker en auteur Elaine Wang van de Duke University is er geen oorzakelijk verband aangetoond tussen het gebruik van de pil en glaucoom. Het gaat volgens hem om een optelsom van risicofactoren. Wanneer iemand de pil langer dan drie jaar gebruikt heeft en er ook andere risicofactoren in het spel zijn, zoals glaucoom in de familie en hogere leeftijd, dan is het zinvol om een screening op glaucoom te ondergaan.

Document acties

Back to top