Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onjuiste artsenverklaring kost apotheek tonnen

Onterecht infliximab afgeleverd, vonnist rechtbank

PW Magazine 25, jaar 2013 - 17-06-2013
Apotheek Ridderveld uit Alphen aan de Rijn heeft aan negen patiënten onterecht infliximab afgeleverd. Zo luidt het vonnis van de rechtbank in Den Haag, die daarmee zorgverzekeraar Achmea in het gelijk stelt.
Onjuiste artsenverklaring kost apotheek tonnen

Apotheek Ridderveld heeft in 2008, 2009 en 2010 onterecht meerdere malen de TNF-alfaremmer infliximab verstrekt aan één patiënt met sarcoïdose en acht patiënten met hidradenitis suppurativa. Zij kregen dit toegediend in een kliniek van White Dolphin.

De apotheek declareerde deze verstrekkingen, in totaal goed voor € 261.501, bij zorgverzekeraar Achmea. De zorgverzekeraar stelt dat deze declaraties onterecht zijn en vordert het uitbetaalde bedrag terug van de apotheek.

Achmea doet dat op grond van de artsenverklaring die geldt bij de verstrekking van infliximab. Daarin staan de voorwaarden waaronder dit middel mag worden verstrekt. “De overheid heeft deze voorwaarden opgesteld”, zegt Achmea-woordvoerder Christina Rompa.

Bij sarcoïdose mag infliximab pas worden voorgeschreven als eerst twee systemisch werkende immunosuppressiva zijn uitgeprobeerd. Bij hidradenitis suppurativa geldt dat minstens één antibioticum en minstens één systemisch werkend immunosuppressivum moeten zijn gegeven. Werken deze middelen niet, dan mag – het veel duurdere – infliximab worden voorgeschreven en heeft de apotheker het recht dit te declareren bij de zorgverzekeraar.

Terugbetalen

Ondanks dat de genoemde verstrekkingen niet voldeden aan deze voorwaarden, keurde Apotheek Ridderveld de artsenverklaringen goed. Achmea concludeerde op grond hiervan dat de apotheek onterecht declaraties had ingediend voor de negen patiënten, en sleepte Apotheek Ridderveld voor de rechter. Die stelde Achmea in het gelijk. De apotheek moet het volledige declaratiebedrag inclusief rente terugbetalen aan de zorgverzekeraar. Ook mag de apotheek de patiënten niet laten opdraaien voor de kosten.

Apotheek Ridderveld voerde als verweer aan dat de voorwaarden die in de artsenverklaring stonden, niet stroken met de wetenschappelijke inzichten zoals die golden in de periode van 2008 tot 2011. De rechter verwierp deze stelling.

Blijft de vraag over of de apotheker de voorschrijvend specialist had gewezen op de voorwaarden die gelden bij de verstrekking van infliximab. De verantwoordelijk apotheker was echter niet voor commentaar bereikbaar.

Bij Achmea zijn hierover geen signalen binnengekomen. “Zover wij weten heeft de apotheker niet overlegd met de voorschrijver”, zegt woordvoerder Christina Rompa.

Document acties

Back to top