Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderzoek naar toename apotheken

VWS opent meldpunt voor problemen in de farmacie

PW Magazine 02, jaar 2013 - 04-01-2013
Verkenners farmacie Alexander Rinnooy Kan en Robert Reibestein gaan onderzoeken of in bepaalde gebieden te veel of juist te weinig apotheken zijn en wat dit betekent voor de contractering. Dat stelt VWS-minister Edith Schippers naar aanleiding van de taakopdracht die zij woensdag 2 januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Onderzoek naar toename apotheken

Alexander Rinnooy Kan en Robert Reibestein hebben van minister Edith Schippers de opdracht gekregen de staat van de farmaceutische zorg te onderzoeken. Dit naar aanleiding van signalen die de minister heeft ontvangen over onevenwichtige onderhandelingen op de markt voor extramurale farmacie. Schippers heeft de taakopdracht ‘Verkenners extramurale farmaceutische zorg’ woensdag 2 januari naar de Tweede Kamer gestuurd.

De verkenners zullen onder andere nagaan wat het probleem is van de apothekers en hoe dat zich verhoudt tot het feit dat er wel meer apotheken bijkomen. “Daarbij kan ook gekeken worden of in bepaalde gebieden – bijvoorbeeld de Randstad – te veel apotheken zijn, terwijl er in het landelijk gebied juist te weinig zijn. En wat dat betekent in de praktijk voor de contracten”, aldus Schippers.

Deze onderzoeksvraag staat niet in de taakopdracht, maar VWS vermeldt dit wel in een begeleidend persbericht. Volgens een woordvoerder is de onderzoeksopdracht heel breed en ‘daar hoort deze vraag dus ook bij’.

De KNMP laat in een reactie weten verbaasd te zijn over de nadruk die de minister legt op het aantal apotheken. KNMP-woordvoerder Rob Sebes: “Wij gaan ervan uit dat Rinnooy Kan en Reibestein zich focussen op de doelen van de liberalisering van de markt, bijvoorbeeld in hoeverre een verbetering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg is gerealiseerd.” Volgens Sebes heeft de KNMP gedurende heel 2012 aangegeven dat dit veel te weinig is gebeurd.

Meldpunt

Verder zullen de verkenners de vraag beantwoorden of de distributieketen tussen farmaceutische bedrijven en apotheken voldoende stabiel is. Ook onderzoeken zij of er nieuwe initiatieven of zorgvormen in opkomst zijn die misschien op een efficiënte wijze betere zorg leveren. De minister wil namelijk weten of patiënten nu op een goede manier toegang hebben tot effectieve vormen van farmaceutische zorg.

Teneinde Rinnooy Kan en Reibestein van voldoende input te kunnen voorzien, roept VWS betrokken organisaties en professionals op problemen en oplossingen binnen de openbare farmacie actief te melden bij de speciale digitale postbus verkennersextramuralefarmacie@minvws.nl.

Op 28 februari brengen de verkenners hun verslag uit. Rond die datum zal ook de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschijnen.

Document acties

Back to top