Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mortaliteit bij domperidon

PW Magazine 18, jaar 2013 - 29-04-2013
Lareb geeft op zijn website een overzicht van 216 meldingen van bijwerkingen door domperidon. Daarvan betreffen 23 een mogelijke bijwerking op het hart.

In de periode 2002-2013 overleden elf patiënten, waarbij bij acht bijwerkingen optraden die mogelijk verband houden met domperidongebruik. De acht personen overleden aan een hartinfarct (n=1), ernstig hartfalen (n=1) en een hartstilstand (n=6). Het is naar het oordeel van Lareb niet altijd uit te sluiten dat domperidon ook gebruikt kan zijn in verband met misselijkheid samenhangend met een hartinfarct.

Document acties

Reacties

01-05-2013 11:32
J.C. Kortekaas zegt:

In de pers is sprake van honderden doden per jaar. Dat getal is dan afgeleid van 2% van 16.000 jaarlijkse sterfgevallen door acute hartstilstand. In dat percentage zou domperidon een beslissende rol hebben gespeeld.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/04/23/beantwoording-kamervragen-over-de-berichten-antibraakmiddel-eist-mogelijk-100-levens-en-onschuldige-kwaal-fataal-medicijn.html

De slechts 13 gemelde gevallen van Lareb dienen nader te worden geanalyseerd. In 2009 werd het middel UA, na fel verzet van de drogisterij. De vragen zijn:

1. Wat is het jaar van overlijden?

2. Was er sprake van ziekenhuistoediening, UR,UA, UAD of het lenen van medicijnen van een andere aardbewoner?

3. Was er in de categorie UR en UA volledige medicatiebewaking toegepast, inclusief het dagelijks voor 24 uur nazien van recepten en computeruitdraaien door de apotheker? De IGZ weet uit haar jaarlijks onderzoek welke van de 50% van de apothekers dit consequent doet.

02-05-2013 09:20
Kring-apotheek Swarte zegt:

'Lareb sluit niet uit dat misselijkheid de oorzaak was van de hartproblemen, en dat om die reden domperidon werd toegediend.'

Ik heb wel eens gehoord dat mensen met een hartinfarct zijn soms erg misselijk zijn, maar dat misselijkheid een hartproblemen veroorzaakt is nieuw voor mij. Verhaspelt de auteur het oorspronkelijke bericht?

02-05-2013 10:54
J.C. Kortekaas zegt:

“Van 14 meldingen met een fatale afloop waren er 11 meldingen waarbij bijwerkingen op het hart waren gemeld. Hierbij bevond zich één overleden patiënt waarbij er al sprake was van een hartinfarct, een maal was er sprake van hartfalen en 7 maal een hartstilstand. Het is naar oordeel van Lareb niet altijd uit te sluiten dat domperidon ook gebruikt kan zijn in verband met misselijkheid samenhangend met een hartinfarct.”

http://www.lareb.nl/Domperidon (Het oorspronkelijke Lareb bericht)

In dit oorspronkelijke Lareb bericht van 29 maart 2013 wordt dus wel degelijk verband gelegd tussen domperidon, misselijkheid en hartinfarct. Maar dan wel in een ander oorzakelijk verband. Een optredend hartinfarct dat gepaard gaat met misselijkheid heeft wellicht meer kans domperidon aan te trekken.

De tekst van het PW:

“'Lareb sluit niet uit dat misselijkheid de oorzaak was van de hartproblemen, en dat om die reden domperidon werd toegediend.”

, is een verkeerde gevolgtrekking in de keten oorzaak en gevolg.

Misselijkheid geeft geen hartproblemen maar hartproblemen kunnen wel misselijkheid veroorzaken. Sinds 2009 is het middel daarom ook weer UA geworden.

06-05-2013 08:58
Kring-apotheek Swarte zegt:

Graag reactie/rectificatie door het PW zelf.
Wie schrijven de stukjes met zulke fouten in ons vakblad?

07-05-2013 16:24
E. Bos zegt:

In het bericht over domperidon was inderdaad sprake van een fout. Dat is inmiddels aangepast.

De redactie.

13-05-2013 09:45
J.C. Kortekaas zegt:

In het gedrukte exemplaar van het PW met Agnes Kant op de omslag staat de foutieve en voor Lareb beledigende tekst afgedrukt.

“Lareb sluit niet uit dat misselijkheid de oorzaak was van de hartproblemen, en dat om die reden domperidon werd toegediend.”

In het opvolgende gedrukte PW staat geen correctie afgedrukt.

Hierbij de oproep om op de Districtsvergaderingen het HB der KNMP ter verantwoording te roepen over deze stuitende gang van zaken bij ons vakblad.

Back to top