Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Metformine: kans op zwangerschap bij PCOS blijft gelijk

PW Magazine 25, jaar 2013 - 20-06-2013
Bij vrouwen met polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) neemt de kans op een zwangerschap niet toe door metformine toe te voegen aan de behandeling met clomifeen. Dat blijkt uit onderzoek van gynaecologe Etelka Moll van het AMC, waarop zij onlangs promoveerde. Drie vragen aan Moll.

Wat was de aanleiding?

“Vrouwen met PCOS hebben vaak een verstoorde suikerstofwisseling. Eerdere, kleine onderzoeken suggereerden dat na behandeling met metformine vaker een eisprong of zwangerschap optrad. Op basis hiervan werd metformine bij PCOS al veelvuldig voorgeschreven, maar hiervoor was nog onvoldoende onderbouwing. Daarom hebben wij een gerandomiseerde klinische studie uitgevoerd naar het effect van metformine op de zwangerschapskans bij vrouwen met PCOS.”

Hoe hebt u dat gedaan?

“Alle vrouwen die zich voor het eerst met een zwangerschapswens meldden in de polikliniek, en die PCOS bleken te hebben, hebben we gevraagd mee te doen. De 228 deelnemers kregen via randomisatie metformine of een placebo. Daarnaast kregen alle vrouwen de standaardbehandeling met clomifeen. Hieruit bleek dat de metformine de kans op ovulatie of zwangerschap niet vergroot. Een subgroepanalyse gaf aanwijzingen dat metformine mogelijk wel effect heeft bij de wat oudere en zwaardere vrouwen.”

Wat betekenen deze resultaten?

“Metformine is zeker geen wondermiddel bij de behandeling van PCOS. Volgens de huidige richtlijnen komt het pas in aanmerking bij patiënten die resistent zijn tegen clomifeen.

Of metformine meer effect heeft bij bepaalde subgroepen, zoals oudere en zwaardere vrouwen, verdient nog nader onderzoek. Voor apothekers is het belangrijk zich te realiseren dat metformine onderdeel kan uitmaken van een vruchtbaarheidsbehandeling. Dit vraagt een zorgvuldige voorlichting aan patiënten met een kinderwens, omdat dit officieel een contra-indicatie is voor gebruik van metformine.”

Document acties

Back to top