Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatiebeoordeling kan meer opleveren

PW Magazine 05, jaar 2013 - 31-01-2013
Medicatiebeoordelingen door apothekers leveren minder op dan verwacht mag worden. Dat blijkt uit onderzoek van apotheker/onderzoeker Marlies Geurts, die hierover publiceerde in het tijdschrift British Journal of Clinical Pharmacology.

Wat was de aanleiding?

“De opvatting onder apothekers is dat uitvoering van een medicatieanalyse en een daaruit volgende actie om de farmacotherapie te verbeteren tot een betere behandeling en betere patiënttevredenheid zal leiden. We wilden door middel van een systematisch review aantonen in hoeverre dit met data uit de internationale literatuur hard gemaakt kon worden.”

Wat hebt u onderzocht en gevonden?

“Uit onze analyse bleek dat er 83 studies in de Engelse en Nederlandse taal zijn gepubliceerd, waarin de apotheker samen met de huisarts de invloed van hun medicatieanalyse en opvolgende interventies op gezondheidsuitkomsten bij de patiënt heeft onderzocht. Slechts negen studies waren kwalitatief voldoende op de harde uitkomstmaten zoals: verminderd aantal ziekenhuisopnames of reductie in mortaliteit. Het merendeel van deze studies leverde overigens geen significante verschillen op met een controlegroep waarbij geen interventies werden uitgevoerd. Betrokkenheid van de patiënt is belangrijk voor langdurig resultaat.”

Wat betekenen deze resultaten?

“De belangrijkste conclusie uit ons onderzoek is dat het type medicatiebeoordeling gericht moet zijn op klinisch relevante uitkomsten. Dat kan alleen worden bereikt als toekomstig onderzoek gerandomiseerd plaatsvindt met een controlegroep die geen medicatiebeoordeling kreeg. Ook is het nodig dat het onderzoek zich richt op harde eindpunten zoals ziekenhuis(her)opnames en mortaliteit. Verder moet de patiënt uitdrukkelijk bij het proces worden betrokken, waardoor therapieontrouw minder bias geeft. Arts en apotheker samen en in overleg met de patiënt: dat is het recept voor de toekomst.”

Document acties

Reacties

31-01-2013 17:31
D.T. Hendriksz zegt:

Laat deze onderzoekster eens langs gaan bij de enige HMO ter wereld die werkelijk functioneert zoals een HMO is bedoeld en daardoor ook kan werken aan Ketenzorg zoals Ketenzorg is bedoeld: Kaiser Permanente. Intensieve begeleiding van deelnemers bij KP vergt zeer forse investeringen in de Eerste Lijn om juist de kwaliteit te verbeteren en de kosten in de Tweede Lijn te verlagen. KP doet dat ook al jaren met zeer goed resultaat; kwaliteit is superieur, maar de kosten van de gehele zorg worden niet lager.

Back to top