Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Marleen Barth beoogd vicevoorzitter KNMP

PW Magazine 28/29, jaar 2013 - 26-06-2013
Het hoofdbestuur van de KNMP stelt haar leden voor om Marleen Barth te benoemen als vicevoorzitter. Barth is fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer en tot 1 september voorzitter van GGZ Nederland. Als vicevoorzitter van de KNMP gaat ze de contacten onderhouden met zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, patiëntenorganisaties en de eerste- en tweedelijnsorganisaties.
Marleen Barth beoogd vicevoorzitter KNMP

Nadat haar zittingstermijn bij GGZ Nederland op 1 september eindigt, gaat ze twee dagen per week werken voor de KNMP. Tot de algemene vergadering in december een besluit neemt, heeft ze een inwerkperiode. De periode is nodig voor een wijziging van de KNMP-statuten, die voorschrijven dat alleen apothekers in het bestuur zitting mogen nemen.

KNMP-voorzitter Rik van der Meer is blij dat hij “zo’n ervaren bestuurder in de zorg” heeft weten te interesseren voor deze functie. “Met deze naam van formaat willen we iedereen duidelijk maken dat het ons ernst is om de transitie waarin we zitten succesvol door te zetten”, aldus Van der Meer. “Ze heeft niet alleen kennis van de zorgsector, maar ook veel ervaring in vorige functies. Ze staat met beide benen in de politiek en samenleving. En ze is in staat  om ons als vereniging en apothekers een spiegel voor te houden.”

Ambities

Barth blijft PvdA-fractieleider in de Eerste Kamer. Na afloop van de algemene vergadering van de KNMP afgelopen woensdag liet ze weten zeer verheugd te zijn over de voordracht. “Ik vind het een eer om voor de KNMP te mogen werken en heb er veel zin in.” Ze wilde na de GGZ in de zorg werkzaam blijven: “In die sector gaat het om heel essentiële zaken.”

Barth zegt dat de KNMP ambities heeft die bij haar passen, zoals betere zorg door meer accent op een goed gebruik van de medicatie, vernieuwing van de zorginhoud en nauwere samenwerking met andere partijen in de zorg, met name de huisartsen en wijkverpleegkundigen. Als belangrijkste doel van haar eerste zittingsperiode van drie jaar ziet de beoogde vicevoorzitter: “Brengen van meer stabiliteit bij apothekers.”

Barth is in het verleden werkzaam geweest als Tweede Kamerlid van de PvdA en lid van de provinciale Staten van Noord-Holland. Verder was ze voorzitter van de vakbond CNV Onderwijs en begon ze haar carrière als verslaggever bij dagblad Trouw.

Document acties

Reacties

27-06-2013 18:18
D.T. Hendriksz zegt:

Eerste Kamerlidmaatschap was een belemmering om het voorzitterschap van de GGZ te kunnen aanhouden. Waarom gaat dit niet op voor het vice voorzitterschap van de KNMP?

Martin Bontje ligt meer de hand als voorzitter van de KNMP! Voorzitters onder elkaar praten makkelijker dan een vice voorzitter met voorzitters. En Martin Bontje timmert voor zijn huidige club keihard aan de weg.

Bert Bakker (D66) is een ingewijde in de zorg en in de politiek. Eeke van der Veen (PvdA) is er ook nog. Beiden geen EK lid en dus geen problemen met belangenverstrengeling.

En bij Marleen Barth ligt die belangenverstrengeling sterk op de loer of gaat zij zich onthouden van bemoeienis als de zorg ter sprake komt in de EK?

Back to top