Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Lenalidomide, leverfunctie en nierfunctie

PW Magazine 02, jaar 2013 - 10-01-2013
Bij gebruik van lenalidomide (Revlimid) in combinatie met dexamethason voor multipel myeloom is een aantal ernstige gevallen van leverbeschadiging en acuut leverfalen gerapporteerd.

Lenalidomide wordt uitgescheiden door de nieren. Om hoge plasmaspiegels te voorkomen is het belangrijk de dosis van dit middel aan te passen bij patiënten met een nierfunctiestoornis. Bewaking van de leverfunctie wordt aangeraden, zeker als er een voorgeschiedenis is van een bestaande virale leverinfectie, of bij combinatie van lenalidomide met geneesmiddelen die leverfunctiestoornissen kunnen veroorzaken, zoals paracetamol. Celgene heeft in overleg met het CBG en de IGZ een brief met belangrijke risico-informatie verzonden naar hematologen, ziekenhuisapothekers, oncologen, cardiologen en internisten.

Document acties

Back to top