Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Informatieoverdracht over bijwerkingen kan beter

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013
Bijwerkingen komen frequent voor maar worden vaak niet vastgelegd en overgedragen naar andere zorgverleners. Dat stelt promovenda Carolien van der Linden, klinisch geriater en klinisch farmacoloog van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Ze deed onderzoek samen met onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en UMC Utrecht.

Wat was de aanleiding?

“In het ziekenhuis zagen we dat patiënten bij wie in het ziekenhuis een medicijn gestaakt werd vanwege een bijwerking, ditzelfde middel soms opnieuw voorgeschreven kregen.”

Wat zijn de resultaten?

“Op twee afdelingen geriatrie zagen we dat 27% van de medicijnen die gestaakt werden vanwege een bijwerking binnen zes maanden na ontslag opnieuw werd voorgeschreven. Slechts de helft van de bijwerkingen stond in de ontslagbrief die naar de huisarts ging. Openbare apothekers werden nooit op de hoogte gesteld van de bijwerking in het ziekenhuis. Bij het staken van de medicatie in het ziekenhuis ontbrak in 40% van de gevallen de reden in het dossier. Indien artsen werken met een elektronisch beslissingsondersteunend systeem bleek het veel beter te gaan. De gegeven adviezen aan artsen die een medicijn opnieuw voorschrijven na een bijwerking, werd dan in 87% van de gevallen opgevolgd. Inmiddels is in een pilotstudie de informatie over bijwerkingen geïntegreerd in het huisartseninformatiesysteem en de systemen van de openbare apotheek. Dit wordt als zeer nuttig ervaren.”

Wat betekent dit voor de praktijk?

“Dit systeem zorgt ervoor dat informatie over bijwerkingen beter gedocumenteerd wordt en ook geïntegreerd in informatiesystemen van huisartsen en apothekers. Opnieuw voorschrijven van hetzelfde middel na een bijwerking kan op deze wijze worden verminderd.”

Document acties

Back to top