Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huisarts belonen voor voorschrijfgedrag loont

Regio’s met goed functionerende FTO-groepen scoren hoger

PW Magazine 47, jaar 2013 - 18-11-2013
Huisartsen die een beloning ontvangen van zorgverzekeraars voor hun voorschrijfgedrag volgen het beste de richtlijnen. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) naar het voorschrijfbeleid in 2012.
Huisarts belonen voor voorschrijfgedrag loont

In de kerngebieden van Achmea en Zorg en Zekerheid schrijven huisartsen het meest voor volgens de richtlijnen. Beide zorgverzekeraars belonen huisartsen hiervoor. Zorg en Zekerheid presteerde beter dan Achmea. DSW en CZ staan onderaan de lijst.

Het IVM hanteert voor zijn onderzoek – de jaarlijkse Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen – 24 voorschrijfindicatoren. De scores op deze indicatoren zijn gebaseerd op de declaratiegegevens van openbare en poliklinische apotheken en apotheekhoudende huisartsen. Inhoudelijk zijn de indicatoren gebaseerd op de NHG-Standaarden, multidisciplinaire richtlijnen en het Farmacotherapeutisch Kompas.

Volgens het IVM schrijven de Nederlandse huisartsen goed volgens de richtlijnen voor. Bij acht indicatoren zijn er echter zeer grote verschillen. De meeste verbetering is mogelijk bij de drie indicatoren voor bloeddrukverlagende middelen: RAS-remmers, ACE-remmers en AII-antagonisten. Volgens apotheker en onderzoeker Anke Lambooij van het IVM komt dit doordat NHG-Standaarden bij deze middelen geen duidelijke voorkeur uitspreken. “Huisartsen hebben vaak weinig fundering voor hun afwegingen en kiezen het goedkoopste geneesmiddel of dat waarmee ze de meeste ervaring hebben. En dat wisselt sterk per huisarts.” Verder schrijven huisartsen vaak AII-antagonisten voor, terwijl in de richtlijnen staat dat patiënten beter eerst een ACE-remmer gebruiken. Ook bij antidepressiva zijn de verschillen in voorschrijven groot.

FTO-niveau

Tussen huisartsen zijn er ook grote regionale verschillen in voorschrijfgedrag. De Limburgse huisartsen scoren ook dit jaar het laagst op voorschrijfindicatoren en de huisartsen werkzaam in Zwolle het hoogst. Een mogelijke verklaring hiervoor is het niveau waarop de FTO-groepen functioneren. Volgens het IVM is er een positieve, significante correlatie tussen het percentage FTO-groepen dat functioneert op FTO-niveau vier – het hoogste niveau – en de score op een aantal indicatoren. Een combinatie van belonen op voorschrijfgedrag en FTO-niveau scoort volgens het IVM hierbij meer effect. Zorg en Zekerheid beloont zowel het voorschrijfgedrag als het FTO-niveau.

Het IVM vindt dat meer zorgverzekeraars huisartsen moeten belonen voor goed voorschrijven. Verder adviseert het instituut zorgverzekeraars en zorgverleners te investeren in het FTO, want hoe hoger het niveau en de kwaliteit van dit overleg, hoe beter huisartsen voorschrijven volgens de richtlijnen.

Huisartsen en apothekers hebben gratis toegang tot de scores van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen via http://mvh.zorgprisma.nl. Via de monitor kunnen huisartsen hun eigen cijfers inzien en deze vergelijken met de landelijke en regionale scores. Apothekers en huisartsen kunnen op basis van deze cijfers bespreken hoe het voorschrijfgedrag te verbeteren.

Document acties

Reacties

18-11-2013 12:34
D.T. Hendriksz zegt:

IVM stelt in de eigen disclaimer op pg 23 dat het verband tussen FTO en voorschrijfgedrag niet mag worden gelegd; er is geen hard bewijs voor. Slotconclusie van het IVM is nadrukkelijk dat apothekers, artsen en verzekeraars vooral de IVM Monitor moeten blijven gebruiken, ondanks de disclaimer. Dan komt de WC Eend toch luidruchtig kwakend om de hoek waggelen.

Een FTO 4 niveau, maken van harde afspraken in voorschrijfgedrag met jaarlijkse terugkoppeling van de besproken middelen en de gemaakte afspraken, zal op theoretische basis echter ander voorschrijfgedrag laten zien dan het houden van geen enkel FTO. De beloning voor het FTO blijft voor apothekers achterwege. Dat valt volgens verzekeraars in het takenpakket en in de lumpsum financiering. En van deze lumpsum eerste een fors bedrag aftrekken om dit nadien te verhogen tot onder het niveau van vorig jaar om extra taken te financieren is toch een sigaar uit eigen doos; de apotheek schiet er niets mee op. Werklast wordt hoger, honorering lager en de motivatie wordt er ook niet beter op. We zullen de laatste der Mohikanen erop af moeten sturen om de goede zaak nog te redden; dat was een Verkenner die wist wat hij zag.

18-11-2013 15:15
R. Fransens zegt:

Dit is toch geen goed signaal naar andere zorgverleners toe. Goed voorschrijven is een zekere plicht waar men aan zou moeten voldoen en slecht voorschrijven moet men daar waar het kan aanpakken. Als mijn indicatoren niet goed zijn wordt ik aangepakt en er is geen zorgverzekeraar die mij een beloning in het vooruitzicht stelt als ik het beter doe.

Back to top