Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Griepprik heel goed voor hartpatiënt

PW Magazine 47, jaar 2013 - 20-11-2013
Influenzavaccinatie bij patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten verkleint het risico van ernstige cardiovasculaire events. Dat blijkt uit een meta-analyse van gerandomiseerde klinische studies.
Griepprik heel goed voor hartpatiënt

Patiënten met cardiale aandoeningen komen in aanmerking voor influenzavaccinatie vanwege een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van griep. Dit gegeven is voornamelijk gebaseerd op uitkomsten van observationeel en epidemiologisch onderzoek.

Omdat dit type onderzoek een risico op vertekenende variabelen (confounding) met zich meebrengt, voerden onderzoekers een meta-analyse uit van alle beschikbare gerandomiseerde klinische studies van influenzavaccinatie bij patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten, die cardiovasculaire uitkomsten rapporteerden als effectiviteits- of als veiligheidseindpunt [JAMA. 2013;310(16):1711-1720]. Het primaire eindpunt was een samenstelling van ernstige cardiovasculaire events (cardiovasculaire sterfte, ziekenhuisopname voor myocardinfarct, instabiele angina pectoris, beroerte, hartfalen of acute coronaire revascularisatie).

Vijf studies die influenzavaccinatie vergeleken met placebo of controle werden meegenomen in de meta-analyse. Van de 3238 gevaccineerde patiënten kregen 95 (2,9%) binnen een jaar na vaccinatie een ernstig cardiovasculair event, tegenover 151 van de 3231 (4,7%) van de patiënten in de placebogroep: een significant verschil (relatief risico 0,64; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,48-0,86). Het absolute risicoverschil was 1,74%, dit betekent dat 58 patiënten gevaccineerd moeten worden om een ernstig cardiovasculair event te voorkomen.

In een subgroepanalyse van drie studies van patiënten met een coronaire hartziekte was het effect van de griepprik alleen significant bij patiënten met een recent acuut coronair syndroom (RR 0,45; 95% CI 0,32-0,63). In deze subgroep was het absolute risicoverschil 12,9% en het number needed to treat (NNT) was 8. Er was geen verschil in overlijden door alle oorzaken of cardiovasculaire oorzaken.

De auteurs concluderen dat influenzavaccinatie een robuuste associatie heeft met een verlaagd risico op cardiovasculaire events, met name bij patiënten met actieve coronaire hartziekte.

Document acties

Back to top