Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ACM: groen licht voor gezamenlijk contract

Gelijk speelveld voor apothekers stap dichterbij

PW Magazine 28/29, jaar 2013 - 01-07-2013
Zelfstandige apotheken mogen voortaan, als zij geen concurrenten zijn, gezamenlijk een contract sluiten met zorgverzekeraars. Apothekerscoöperatie Pact heeft daarvoor toestemming gekregen van de Autoriteit Consument & Markt, de opvolger van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Een gelijk speelveld voor onderhandelingen lijkt hiermee een stuk dichterbij gekomen.
ACM: groen licht voor gezamenlijk contract

Wanneer zijn zelfstandige apotheken geen concurrenten van elkaar? Volgens de Coöperatieve Vereniging Pact zijn dat apotheken die niet of nauwelijks overlappende verzorgingsgebieden hebben. Of apotheken die zo ver van elkaar zijn verwijderd dat concurrentiedruk onwaarschijnlijk is. Op dit moment ondersteunt Pact zeventig zelfstandige apotheken en apotheekgroepen, verspreid over heel Nederland, bij onderhandelingen met zorgverzekeraars.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dat de gekozen werkwijze niet in strijd is met de mededingingswet. Dat maakt de autoriteit vandaag bekend op haar website.

Met deze uitspraak is het voortaan mogelijk met meerdere zelfstandige apotheken gezamenlijk een contract voor farmaceutische zorg te sluiten met een zorgverzekeraar. De uitspraak is ook van kracht voor andere zelfstandige zorgverleners die gezamenlijk willen onderhandelen. Een gelijk speelveld voor onderhandelingen met zorgverzekeraars lijkt hiermee een stuk dichterbij gekomen. Peter Wognum, voorzitter van Pact: “We zijn verheugd met deze conclusie en zijn inmiddels met alle verzekeraars in gesprek over ons zorgaanbod en de contracten voor 2014.”

Pact had de ACM zelf gevraagd een oordeel te geven over haar werkwijze. Aanleiding hiervoor was de weigering vorig jaar van twee grote zorgverzekeraars om te onderhandelen met de coöperatie. De zorgverzekeraars hadden twijfels over de feitelijke concurrentie tussen de bij Pact aangesloten zelfstandige apotheken.

Bagatelbepaling

Pact vroeg de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) om de concurrentiepositie van apotheken objectief vast te stellen. De SFK berekende wat de gemiddelde afstand is waarbinnen een apotheek 90% van zijn verstrekkingen genereert. In deze berekening zijn de poliklinische en dienstapotheken niet betrokken.

Op basis van deze berekeningen realiseert een apotheek in een zeer stedelijk gebied 90% van zijn verstrekkingen binnen een straal van drie kilometer. Apotheken die gevestigd zijn vanaf zes kilometer bij elkaar vandaan zijn dus geen concurrent. Op het platteland is dat bijvoorbeeld tien kilometer.

In zeer stedelijke gebieden geldt bovendien de bagatelbepaling: als de gezamenlijke verstrekkingen van de zorgverleners onder de 10% blijft is samenwerking toegestaan volgens de ACM. Bij twijfel wordt door een onafhankelijke derde partij de feitelijke situatie getoetst. “Met behulp van deze berekeningen kunnen we voortaan objectief vaststellen of apotheken concurrenten zijn”, aldus Wognum.

Apothekerscoöperatie Pact werd in juni 2012 opgericht met als doel zelfstandige apotheken te ondersteunen bij de verbetering van farmaceutische zorg. Daarnaast onderhandelt Pact met zorgverzekeraars over contracten. De coöperatie is naar eigen zeggen geen zorgmakelaar of hoofdaannemer, maar een vereniging waarin de apotheekleden direct beslissen over het onderhandelingsproces en de uitkomsten. Voor 2014 streeft de vereniging ernaar de achterban uit te breiden tot ongeveer tweehonderd apotheken.

Pact wordt ondersteund door Pluriplus, een dochtermaatschappij van de groothandel Pluripharm.

Document acties

Back to top