Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Forse reorganisatie bij BENU Apotheken

Reorganisatie is een ‘Nederlandse aangelegenheid’

PW Magazine 08, jaar 2013 - 12-02-2013
BENU Apotheken schrapt ruim 8% van de banen bij de eigendomsapotheken als gevolg van sterke prijsdalingen van geneesmiddelen, afnemende volumegroei en tegenvallende contracten met zorgverzekeraars. De reorganisatie heeft geen betrekking op de apothekers in dienst bij BENU.
Forse reorganisatie bij BENU Apotheken

Door de reorganisatie zal het aantal fte bij BENU Apotheken met 81 afnemen, waarvan een deel via gedwongen ontslagen. BENU Apotheken heeft in totaal duizend fte in dienst.

De apothekers werkzaam in de 119 eigendomsapotheken zijn recent in informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de precieze effecten van de reorganisatie voor de bezetting van hun apotheek. De 125 franchise BENU-apotheken zijn geen onderdeel van deze reorganisatie. Zij beslissen zelf in hoeverre zij het voorbeeld van de eigendomsapotheken volgen. “Wij adviseren onze franchisenemers natuurlijk wel over de zaken die wij waarnemen in de markt en in onze eigen apotheken”, aldus een woordvoerder.

Het voorgenomen besluit voor de reorganisatie is ter advisering voorgelegd aan de ondernemingsraad binnen BENU Apotheken. De apotheekketen is voornemens in overleg met de vakbonden een sociaal plan af te spreken.

Het besluit tot deze reorganisatie is ‘een Nederlandse aangelegenheid’, zo benadrukt de woordvoerder. Maar de Phoenix Group, meerderheidsaandeelhouder van Brocacef Groep, is hier uiteraard wel over geïnformeerd.

Marktwerking

Vorig jaar nam Brocacef Groep, waar BENU Apotheken onderdeel van is, ook al maatregelen om de kosten te verlagen. Toen verdwenen in totaal 30 fte op het hoofdkantoor in Maarssen, waarvan 12 binnen BENU Apotheken. En in 2010 zijn er ruim 25 functies geschrapt toen Escura Apotheek en Lloyds Apotheken fuseerden.

Verder geeft Brocacef Groep aan zich te hebben gericht op de verbetering van de contracten met zorgverzekeraars. Voor dit jaar zijn de contracten volgens de apotheekketen licht verbeterd, maar voor het bedrijf onvoldoende om zich te kunnen herstellen onder de sterk verslechterde marktomstandigheden.

De KNMP laat in een reactie weten zich naar aanleiding van deze reorganisatie grote zorgen te maken over de situatie in de apotheeksector. Volgens de koepelorganisatie tonen de problemen bij BENU Apotheken aan dat zowel zelfstandige apotheken als apotheekketens het  heel moeilijk hebben. “Dit is een heel ernstige zaak waar uiteindelijk de patiënt hinder van zal ondervinden”, aldus KNMP-woordvoerder Rob Sebes.

De KNMP doet een dringend beroep op de minister om de marktwerking aan te passen. “Wij rekenen erop dat verkenner Rinnooy Kan met gepaste maatregelen zal komen.”

Document acties

Back to top