Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Financiering bij Fabry en Pompe

PW Magazine 01, jaar 2013 - 01-01-2013
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft de minister van VWS geadviseerd om geneesmiddelen die gebruikt worden bij de ziekten van Fabry en Pompe, niet langer vanuit het basispakket te vergoeden.

Dit omdat deze middelen een ongunstige kosteneffectiviteit hebben. Het CVZ adviseert voor dit type ‘weesgeneesmiddelen’ een financieringsvorm buiten het basispakket van de zorgverzekering om te creëren. Die moet bevorderen dat een doelmatige behandeling plaatsvindt door een juiste selectie en registratie van individuele patiënten die in aanmerking komen voor starten of afbouwen van de medicatie. Zo lang een alternatieve financieringsvorm nog niet is uitgewerkt, raadt het CVZ aan om de vergoeding vanuit het basispakket voort te zetten.

Document acties

Back to top