Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

EMA onderzoekt ernstige bijwerkingen diabetesmedicatie

PW Magazine 15, jaar 2013 - 29-03-2013
De EMA gaat onderzoek doen naar de mogelijke ongunstige effecten van incretinemimetica op de alvleesklier. Onderzoek toont dat deze middelen, gebruikt bij diabetes type 2, mogelijk een verhoogd risico geven op alvleesklierontsteking en het optreden van voorstadia van alvleesklierkanker.

Europa volgt hiermee de Amerikaanse FDA, die op 14 maart een Safety Alert uitbracht naar aanleiding van een toen nog ongepubliceerd onderzoek in Diabetes. Inmiddels is dit onderzoek gepubliceerd. Deze studie toont aan dat patiënten die incretinemimetica gebruiken, mogelijk een verhoogd risico op alvleesklierontsteking lopen. Ook veroorzaken deze medicamenten mogelijk voorstadia van alvleesklierkanker.

Het gaat om de middelen exenatide, liraglutide, sitagliptine, saxagliptine, alogliptine en linagliptine.

De FDA en de EMA hanteren in hun advisering dezelfde lijn. Zolang nader onderzoek loopt, moeten patiënten die deze medicamenten gebruiken daarmee gewoon doorgaan. Voorschrijvers moeten zich tot nader order houden aan de op dit moment geldende 1B-tekst.

Het bewijs over ongunstige effecten van incretinemimetica op de alvleesklier groeit. Vorige maand publiceerde het Journal of the American Medical Assocation een studie die toonde dat patiënten die exenatide of sitagliptine gebruiken een tweemaal hogere kans hebben op een ziekenhuisopname wegens alvleesklierontsteking.

Document acties

Back to top