Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aripiprazol: als andere antipsychotica

PW Magazine 13, jaar 2013 - 27-03-2013
Qua effectiviteit en veiligheid onderscheidt aripiprazol zich nauwelijks van andere atypische antipsychotica. Dat blijkt uit een Cochrane-analyse uitgevoerd door auteurs uit het Verenigd Koninkrijk.
Aripiprazol: als andere antipsychotica

In de meeste landen worden atypische antipychotica van de tweede generatie als eerstekeuzebehandeling voor schizofrenie gebruikt. De auteurs uit Nottingham (UK) besloten te onderzoek of aripiprazol zich gunstig onderscheidt van andere atypische antipsychotica. Ze voerden een literatuuronderzoek uit in het Cochrane Schizophrenia Trials Register en vroegen trialinformatie op bij fabrikanten en nationale beoordelingsinstanties.

Alle gerandomiseerde klinische trials die aripiprazol vergeleken met amisulpiride, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidon, sertindol, ziprasidon of zotepine voor de indicaties schizofrenie of psychoses werden geanalyseerd. Uiteindelijk beoordeelden de auteurs twaalf gerandomiseerde klinische onderzoeken met daarin 6389 patiënten als relevant.

De geïncludeerde klinische trials vertoonden veel uitvallers: 30-40%. Dit beperkt de validiteit van de analyse. In de vergelijking van olanzapine met aripiprazol werd met behulp van de Positive and Negative Syndrome Scale (PANS) vastgesteld dat olanzapine zich positief onderscheidt van aripiprazol op het punt van mentale status. De extrapiramidale stoornissen waren in beide groepen gelijk. Cholesterolwaarde en lichaamsgewicht stijgen bij aripiprazol minder, alhoewel dit verschil klein was.

Risperidon en aripiprazol onderscheiden zich na meting van de PANS niet. In één studie waarin aripiprazol en ziprasidon werden vergeleken zijn ook op basis van de Clinical Global Impression Severity score (CGI-S) geen verschillen meetbaar. Eén onderzoek vergeleek diverse atypische antipsychotica met aripiprazol bij 523 patiënten.

Uiteindelijk bleek dat aripiprazol vaker misselijkheid veroorzaakte dan de andere atypische antipsychotica. Gewichtstoename trad daarentegen minder vaak op bij aripiprazol. Ook bleek aripiprazol toepasbaar bij patiënten met agressief gedrag. Dit effect was echter maar beperkt. Omdat de verschillen zo gering zijn en de meeste klinische studies een te korte looptijd hebben, zijn harde conclusies niet mogelijk. De eindconclusie van de auteurs is dat aripiprazol onderscheidend is van andere antipsychotica op een aantal klinische eindpunten, maar ook een afwijkend bijwerkingenprofiel heeft. Qua effectiviteit en veiligheid onderscheidt aripiprazol zich nauwelijks van andere atypische antipsychotica.

Op dit moment lopen er nog veel studies op dit gebied. Mogelijk moet het beeld na 2013 weer worden bijgesteld.

Document acties

Back to top