Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers zien veel verspilling in de zorg

PW Magazine 11, jaar 2013 - 07-03-2013
Te grote verpakkingen en te grote hoeveelheden van genees- en hulpmiddelen veroorzaken volgens apothekers de meeste verspilling. Dat blijkt uit een enquête van het ministerie van VWS onder 1084 apothekers.
Apothekers zien veel verspilling in de zorg

Andere voorbeelden die de apothekers noemen zijn: voor een te lange periode voorschrijven van geneesmiddelen en geen terugname van ongebruikte genees- en hulpmiddelen. Apothekers ervaren daarnaast ook verspilling door tussentijdse wijziging in het voorschrift, voorschrijfgedrag bij terminale fase en onvoldoende therapietrouw.

Volgens minister Schippers van VWS, die in een brief alle apothekers dankt voor deelname aan de enquête, blijkt uit het grote aantal reacties dat het onderwerp verspilling in de zorg leeft en veel losmaakt. Apothekers hebben op verzoek van VWS ook ideeën en initiatieven genoemd om verspilling van genees- en hulpmiddelen tegen te gaan. De minister neemt deze mee in haar zorgbrede aanpak die zij binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt.

Schippers benadrukt dat het tegengaan van verspilling binnen alle sectoren in de zorg een van de speerpunten is in het beleid van VWS voor de komende jaren. Om inzicht te krijgen in de verspilling in de zorg zal de minister voor komende zomer een landelijk meldpunt ‘verspilling in de zorg’ oprichten. Via deze website kan iedereen mogelijke gevallen van verspilling in alle delen van de zorg melden.

Document acties

Back to top