Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheker adviseur in huisartsenpraktijk

Studie naar nieuwe rol van apotheker in de eerste lijn

PW Magazine 09, jaar 2013 - 27-02-2013
ZonMw heeft binnen het programma Goed Gebruik van Geneesmiddelen bijna vijf ton subsidie beschikbaar gesteld voor een onderzoek waarin een klinische apotheker werkt in een huisartsenpraktijk. Dr. Anne Leendertse gaat dit uitvoeren.
Apotheker adviseur in huisartsenpraktijk

Dr. Anne Leendertse, eind 2010 gepromoveerd op het HARM-onderzoek en een onderzoek naar het effect van medicatiebeoordelingen op het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames, gaat onderzoeken hoe de kennis van apothekers nog beter benut kan worden bij verbetering van de farmacotherapie. ZonMw stelt hiervoor € 483.629 ter beschikking.

Uit het promotieonderzoek van Leendertse bleek dat deze ziekenhuisopnames deels te voorkomen zijn door een medicatiebeoordeling waarbij de patiënt betrokken is en door samenwerking tussen huisarts en apotheker. Het bleek moeilijk deze interventie in de praktijk uit te voeren. Dat ligt met name aan het verschil in organisatie tussen de apotheek en de huisartsenpraktijk.

Leendertse gaat daarom onderzoeken of een nieuwe actieve rol van de apotheker als zorgverlener in de eerste lijn effect kan hebben op de kwaliteit van de farmacotherapie en het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames. “Ik ga als apotheker/farmacotherapeut aan de slag in een huisartsenpraktijk in een academische setting. Voor het onderzoek gaan nog tien apothekers werken als farmacotherapeut in huisartsenpraktijken. Daarvoor zoek ik nog apothekers.”

De huisartsen zijn blij met haar komst, zegt Leendertse. “Voor hen ben ik een vraagbaak. Ook heb ik mijn eigen spreekuur waar ik patiënten met complexe medicatie begeleid en samen met hen een behandelplan opstel en uitvoer. Verder zet ik verbeterprojecten in gang die aansluiten bij de problemen die we in de praktijk ervaren. In dat kader zijn we bijvoorbeeld met de POH-GGZ bezig met een project om patiënten te begeleiden met het stoppen met antidepressiva.”

Medicatiebeoordeling

In het onderzoek vergelijkt Leendertse de tien huisartspraktijken waarin een apotheker/farmacotherapeut werkt, met apotheken waar een apotheker werkt die een speciale opleiding volgde voor de uitvoering van medicatiebeoordelingen.

Leendertse vergelijkt de verbeteringen in de farmacotherapie die de apotheker/farmacotherapeuten en apothekers met de extra opleiding bereiken met de verbeteringen die apothekers in de gangbare dagelijkse praktijk aanbrengen in de medicatie.

Anne Leendertse verwacht dat een apotheker die als adviseur en vraagbaak dient in de huisartsenpraktijk veel gemak en efficiëntie geeft. “De behandeling met geneesmiddelen kan veel beter. Dokters hebben apothekers daarbij heel hard nodig. Daarbij hebben ze te maken met een steeds grotere wordende zorgvraag.”

Verder wil Leendertse te weten komen welke factoren de implementatie van de apotheker als geneesmiddeldeskundige bevorderen of juist belemmeren. Het onderzoek gaat 36 maanden duren.

Document acties

Back to top