Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antidepressiva tijdens zwangerschap

PW Magazine 22, jaar 2013 - 29-05-2013
Zweedse onderzoekers hebben zich gebogen over de vraag of gebruik van SSRI’s en van tricyclische antidepressiva tijdens de zwangerschap de kans verhoogt op autismespectrumstoornissen bij het kind.

Dit blijkt inderdaad het geval [BMJ. 2013;346:f2059]. Bij zwangere vrouwen die SSRI’s of tricyclische antidepressiva gebruikten tijdens de zwangerschap, was de gecorrigeerde odds ratio (OR) voor een kind met een autismespectrumstoornis 3,34 (95%-betrouwbaarheidsinterval 1,50-7,47; P = 0,003). Vooral de kans op een dergelijke stoornis zonder verstandelijke beperking bleek verhoogd. Of deze associatie causaal is, moet verder worden onderzocht.

Document acties

Back to top